Post Archives

Admin
April 10, 2020

Ons Koning In Sy Heerlikheid (2 April 2020 – 6:30nm)

Lees: Lukas 24:1-12; Jesaja 53:11-13; Kolossense 3:1-4; Belydenis: HK Sondag 17 Sang: Sb 1-1:1,7; Ps 68-1:1; Ps 87-1:1,4,5; Ps. 33-1:1,2,11; Ons Koning In Sy Heerlikheid: Sy oorwinning in Heerlikheid ‘n Nuwe lewe in Heerlikheid Die waarborg van Heerlikheid

April 10, 2020

Preekskets (12 April 2020 – 6:30nm)

Lees: Lukas 24:1-12; Jesaja 53:11-13; Kolossense 3:1-4; Belydenis: HK Sondag 17 ONS KONING IN SY HEERLIKHEID Elke Sondag in die kerk vier ons die opstanding van Jesus Christus. Ons vier dit as ’n heilige dag. Op Sondag môre het Jesus uit die dood opgestaan. Hoe dit gebeur het is noukeurig opgeskryf. Op hierdie dag begin […]

April 10, 2020

Preekskets (12 April 2020 – 09:00vm)

Lees: Johannes 11:1-27; Jesaja 53:7-9; ONS KONING IN SY GRAF Oor die graf van ons Here Jesus Christus is daar heelwat vrae. Ons weet Christus het gesterf, maar hoekom moes Hy sterf? Hoekom kon Hy nie direk opvaar na die hemel nadat Hy gesê het: Dit is volbring, nie? Hoekom moet ons vandag nog sterf […]

April 10, 2020

Ons Koning In Sy Graf (12 April 2020 – 9:00vm)

Lees: Johannes 11:1-27; Jesaja 53:7-9; Sang: Ps 98-1:1,4; Ps 119-1:39; Ps 7-1:1; Ps 48-1:1,5; Sb 2-7:1,2,3; Christus skyn deur die dood Christus verlig die graf Christus staan op uit die graf

April 9, 2020

Preekskets (10 April 2020 – 09:00vm)

Lees: Matteus 27:27-37; Jesaja 52:13-53:6 ONS KONING IN SY LYDING Aan die kruis op Golgota hang ‘n bloeiende man. Die Man van smarte. Kort van tevore was daar nog die ‘helderrooi mantel, die doringkroon en die riet in sy regterhand.’ Tekens wat die swakheid van sy koningskap aantoon. Skreeusnaaks was dit vir die soldate daar […]

Page 1 of 179