Post Archives

Admin
August 25, 2013

Geestelike en innerlike versterking

Vandag (25 Augustus 2013) was weer ‘n besondere dag vir die lidmate van ons gemeente. Eers was daar die nagmaaldiens waartydens ons geestelike versterking aan die nagmaaltafel ontvang het. Daarna kon ‘n groot aantal van ons lidmate innerlik gevoed word met ‘n ete wat deur die diakens georganiseer en voorgesit is.Die diakonie wil die geld wat […]

August 23, 2013

Teks vir nabetragtingsdiens 25 Augustus 2013

Die tema vir Sondagaand se nabetragtingsdiens is : “Wat rig ek in die plek van smart-monumente op ? Wat rig ek byvoorbeeld op in die plek van – biddeloosheid ? – selfgerigtheid ? – beskuldigings ? – jaloesie ? Lees Genesis 30 : 1-8 en 35 : 1-20    

August 21, 2013

Teks vir preek Nagmaalsondag 25 Augustus

Die teks vir Sondagoggend, as deel van die viering van die Heilige Nagmaal, kom uit Genesis 35 en die teksvers is vers 18 : “Maar Ragel was aan die sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seuntjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem.” Die tema is : Nagmaal is […]

August 14, 2013

Teks vir preek van Sondag 18 Augustus

Die teks vir Sondagoggend 18 Augustus is Kolossense 1 : 18. Die vers lees : En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Lees gerus Kolossense 1 ter voorbereiding vir Sondag 18 Augustus se erediens

August 14, 2013

Ons gemeente en uitbreiding van die Evangelie

‘n Aksie in ons gemeente, om saam met die Fakulteit Teologie van die NWU teologiese opleiding in Gwero (Zimbabwe) via die witbordtegnologie aan te bied, is reeds ver gevorder. Die Kuratore van die GKSA het kennis geneem van hierdie projek en het besluit dat die GKSA se teologiese studente ook mooontlik op hierdie wyse kan […]

Page 232 of 236