Post Archives

Admin
October 18, 2013

Tema van preek vir Sondagoggend 20 Oktober

Die tema vir vanoggend se preek is  : “Geloofstwyfel eis intense, gehoorsame en begeleide geloofinspanning ” Die Skriflesing is uit Lukas 17 : 18 – 28 en die teksvers is vers 22. Die volledige skets kan u kry as u klik op die skakel : Sketse

October 11, 2013

Tema vir Sondagoggend 13 Oktober se preek

Die skrifgedeelte vir Sondagoggend se preek is Lukas 7 : 18 – 35 en die teksvers is vers 35 : “Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit”. Die tema is “Nie kinderagtige reaksie moet aan ons koers gee nie maar kinderlikheid” U sal die volledige preekskets vind deur op die skakel “Sketse” te […]

October 4, 2013

Temas vir Sondag 6 Oktober se preke

Sondagoggend  se Skriflesing kom uit Spreuke 12 : 1 – 5 met as teksvers vers 14. Die tema is “Dit is spesifieke mense wat deur hulle woorde en dade seëninge ontvang”. Sondagaand is ‘n ruildiens en dan preek Ds Christo Swanepoel (Gk Lyttelton)  en wel uit Psalm 23 met as teksverse die hele psalm. Die […]

October 4, 2013

Vordering met evangelisasieprojek

Evangelisasie-aksie Groep 7: Sosiale Hulpverlening Tshwane. In ons vorige inligtingstuk het ons genoem dat ons drie  aksies beplan om vanuit ons gemeente hulp te verleen aan hulpbehoewende mense in die Tshwane gebied met die oog op evangelisasie. Die projekte is : 1. Ondersteuning aan die Wolmer Gemeenskapsprojek 2. `n Kospakkie projek waar etes aan werkloses […]

September 29, 2013

Tema vir die aanddiens 29 September 2013

Die skriflesing kom uit 1 Petrus 1 vs 13 – 25 en die teksvers is vs 19. Vers 19 sê ons word “losgekoop”. Wie word betaal en hoekom met bloed ?

Page 236 of 242