Post Archives

Admin
July 9, 2021

Die liefde van die Almagtige God (11 Julie 2021 – 9:30vm)

Lees: Maleagi 1:1-5 & Romeine 9:6-21 Teks: Maleagi 1:1-3a Sing: Ps. 93:1,2,3; Ps. 51:1,8; Sb. 1-1:1,7; Onse Vader; Ps. 33:1,6,11.

July 9, 2021

Preekskets (11 Julie 2021 – 9:30vm)

Maleagi 1:1-5Romeine 9:6-21 ‘Ek het julle liefgehad, sê die HERE. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? spreek die HERE. Tog het Ek Jakob liefgehad, maar Esau het Ek gehaat…’ DIE LIEFDE VAN DIE ALMAGTIGE GOD Maleagi is een van die minder bekende profete in die […]

July 2, 2021

Preekskets (4 Julie 2021 – 6:30nm)

Romeine 12:9-21HK Sondag 40 ‘As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.’ DIE LEWE IS ’N GESKENK VAN GOD Jy mag nie doodslaan nie. Dit klink vir ons redelik eenvoudig. Agter die gebod kan ek ’n regmerkie sit. Ek het nog nooit iemand doodgeslaan nie. So eenvoudig is […]

July 2, 2021

Preekskets (4 Julie 2021 – 9:30vm)

Spreuke 14:10-14; 20:21-21:2 ‘Die hart ken sy eie bitterheid, en in sy vreugde kan ‘n buitestander nie deel nie.’ Om te wag op die HERE (1) In Spreuke 14:10 staan daar – ‘Die hart ken sy eie bitterheid, en in sy vreugde kan ‘n buitestander nie deel nie.’ Hoe moet ons hierdie Spreuk verstaan? Veral […]

July 2, 2021

Die lewe is ‘n geskenk van God (4 Julie 2021 – 6:30nm)

Lees: Romeine 12:9-21 Belydenis: Sondag 40 Teks: Romeine 12:18 Sang: Ps 46-1:1,4,6; Ps 86-1:1,8; Ps 24-1:1,5; Ps 45:1,3,4; Wat die Here gebied Wat die Here verbied

Page 3 of 236