Posted by Admin

Die teks vir Sondagoggend, as deel van die viering van die Heilige Nagmaal, kom uit Genesis 35 en die teksvers is vers 18 : “Maar Ragel was aan die sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seuntjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem.” Die tema is : Nagmaal is die fees van die Man van smarte wat ‘n ander Naam ontvang het. (Kyk by die skakel “Sketse” vir die  volledige skets)

Lees Genesis 30:1-8 en 35:1-20