Posted by Admin

Lees Markus 15:1-20.  Die klem sal in die Bybelstudie op verse 16-20 val. Verse 16-20 word hier onder weergegee.

Markus 15:16-20

16 Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. 17 Toe trek hulle Hom ‘n pers mantel aan en vleg ‘n doringkroon en sit dit vir Hom op. 18 Daarna het hulle Hom begin begroet en gesê: “Ons groet u, Koning van die Jode!”

19 Hulle het Hom herhaaldelik met ‘n stok oor die kop geslaan en op Hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan Hom eer wou bewys. 20 Nadat hulle Hom klaar bespot het, het hulle die pers mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle Hom weg om Hom te kruisig.

Gee in u studie aan die volgende sake aandag:

1.   Volgens vers 2 het Jesus erken dat Hy die Koning van die Jode is. In verse 16-20 word beskryf hoe daar ‘n bespotting van Jesus se koningskap gemaak word. Uit vers 17 is dit duidelik dat Jesus se koninklike heerlikheid en aansien intens deur die soldate bespot is. Motiveer uit vers 17.

2.   Deur ‘n Romeinse regeerder in Latyn te groet met die woorde “Ave, Caesar!” is die regeerder se koninklike gesag erken. In ‘n nabootsing van hierdie groet word Jesus se koninklike gesag bespot. Motiveer uit vers 18.

3.   ‘n Koning regeer met mag. ‘n Koning se septer is die simbool van sy regeermag.  Die Koning daar tussen die soldate het alleen maar ‘n stok (‘n riet) in sy hand (vgl. Matt. 27:29) en hierdie Koning se “septer” word juis gebruik om die teendeel van regeermag uit te beeld.  Motiveer uit vers 19a.

4.   ‘n Koning het volgelinge wat aan hom onderdanig is. Dit mag lyk of die Koning daar tussen die soldate onderdane het, maar die teendeel is waar. Motiveer uit vers 19.

5.    ‘n Koning is iemand wat ander mense “lei.” Markus beklemtoon egter dat Jesus tydens die kruisiging nie gelei het nie, maar dat Hy gelei is. Motiveer uit 14:53, 15:1; 15:16 en 15:20.

6.   Wanneer Jesus Hom so sonder weerstand van die een lydensgebeure na die ander laat “lei”, vervul Hy in gehoorsaamheid aan sy Vader dit wat reeds eeue te vore van Hom bekend gemaak is.  Motiveer uit Jesaja 53 en in besonder uit Jesaja 53:7.

7.   Waartoe sou dit lei dat Jesus Hom in gehoorsaamheid aan sy Vader aan die bespotting van sy koninklike heerlikheid en aansien onderwerp?  Lees Filippense 2:6-11 en in besonder 2:9.

8.   Sou die Koning van die Jode wat toegelaat het dat Hy met sy eie “septer” oor die kop geslaan word, altyd sonder regeermag bly?  Lees Openbaring 2:27 en Matteus 28:18. Vergelyk ook Openbaring 12:5.

9.   Die Koning voor Wie die soldate spottend die knie gebuig het en wat deur hulle bespoeg is, se magtelose vernederde staat sou nie vir altyd voortduur nie. Motiveer uit Filippense 2:9-11 en Openbaring 1:7.