Posted by Admin

Die Skriflesing vanaand is Markus 14:1 tot 31 met die klem op vers 2. Die tema is soos bo aangedui.

Ons sing vanaand Psalm 43:3 en 4; Psalm 81: 5 en 6 (omdigting) en Skrifberyming 5-3:4 en 5.