Posted by Admin

Dit is met leedwese dat ons bekend maak van die heengaan van broer Gerrit Broos op 78 jarige ouderdom. Ons dra Kittie en hul kinders op aan ons Hemelse Vader.