Posted by Admin

16 Junie 2019                            Lees Efesiërs 5:1-20                         Teks: vers 18

Ek lewe onder invloed, maar dan onder invloed van die Heilige Gees.

Ek leef nie die “ou lewe” soos iemand wat deur drank bedwelm is nie.

Die opdrag in vers 18 om nie deur drank bedwelm te raak nie, waarsku inderdaad teen drankmisbruik. As dit egter saam gelees word met die verdere opdrag in vers 18, naamlik om vol te wees van die Gees, is dit duidelik dat dit oor meer gaan as oor drankmisbruik. Die lewe van iemand wat voortdurend onder die invloed van drank is, is tekenend van die ou lewe, van ‘n lewe sonder die werking van die Heilige Gees. So ‘n lewe, lees ons in vers 18, gaan met “losbandigheid” gepaard. Die woord “losbandigheid” wys op ‘n gebrek aan omgee en ‘n gebrek aan insig in die gevolge van jou optrede. Wie die ou lewe leef, gee, soos iemand wat onder invloed is, nie om nie. As gelowige weier ek nie net om my aan drank te buite te gaan nie.  Ek weier ook om die ou lewe te leef, om te leef soos iemand wat deur drank bedwelm is.

Ek weet ek is deur die Gees verseël en onder sy volle invloed wil ek leef.

Ek leef egter wel onder invloed, maar dan onder die invloed van die Heilige Gees. As gelowige het ek die sekerheid dat ek met die Heilige Gees gedoop is, dat die Heilige Gees in my woon en dat ek met die Heilige Gees verseël is. Deur sy werking in my, wil ek ook onder sy volle invloed leef. Soos ‘n seilskip se seile wat gevul word deur wind en dit dan die skip voortdryf, wil ek dat die Gees my lewe vul en my lewe bepaal. Hy moet alles bepaal: my dade, my woorde, my gedagtes, my gevoelens, my motiewe en my beplanning.

Kan ek iets doen dat die Gees my vul?  Ek kan nie die Gees beheer nie, maar ek kan wel sorg dat ek Hom nie bedroef nie. Ek kan Hom gehoorsaam as Hy my volgens die Woord lei en ek kan bid vir sy werking in my lewe. Streef jy daarna om vol van die Gees te leef, Gelowige? Lewe jy onder invloed, die invloed van die Gees?

‘n Lewe onder invloed.

Onder die invloed van die Gees lewe ek “noukeurig.”

‘n Lewe wat drasties verskil van die ou lewe, word duidelik in verse 15-17 uitgespel. Deur die invloed van die Gees let ek met uiterste sorg op hoe ek leef:

  • Ek sorg dat ek verstaan sodat ek wys kan wees (v. 15b-c).
  • Daar is ‘n dringendheid in my optrede want ek ken die tyd waarin ek

leef (v. 16).

  • Ek is gerig op spesifieke verstandige optrede, dit is optrede waarin ek

gehoorsaam is aan my Here.

Onder die invloed van die Gees is daar in ons aanbidding: bemoediging, opregtheid en dankbaarheid.

  • Bemoediging van mekaar in ons aanbidding.
  • Opregtheid in ons aanbidding – ons sing met ons hele hart vir die Here
  • Jesus Christus.
  • Dankbaarheid in ons aanbidding – Altyd, vir alles dankbaar teenoor