Posted by Admin

    Lees Daniël 3                              Teks: verse 17

Onder druk om ongehoorsaam te wees moet ons duidelikheid hê en duidelik bely.

Druk: “… en watter god sal julle uit my mag kan red? (v. 15).

Die Skrif laat geen twyfel dat gelowiges aan Gód meer gehoorsaam moet wees as aan mense en aan menslike magte. Soos in die tyd van Daniël en sy drie vriende moet gelowiges ook nog vandag besluit of hulle onder druk steeds aan God gehoorsaam sal wees. Twee voorbeelde: i) Bedrog – Dikwels verkeer gelowiges by die werk onder druk om weg te kyk wanneer bedrog gepleeg word en daarom eintlik self deel te word van die bedrog. ii) Die huwelik –  Die versoeking is groot dat ook gelowiges sal instem met die tydsgees dat die huwelik nie meer is soos God dit ingestel het nie, naamlik ‘n verbintenis tussen ‘n man en ‘n vrou.

Die vraag waarmee die gelowige binne hierdie druk gekonfronteer word, is ook dieselfde as in die tyd van Sadrag, Mesag en Abednego. Nebukadnesar vra: “… watter god sal julle uit my mag kan red? (v. 15). As ek dus nie toegee aan die druk nie en daar is ernstige gevolge, is ek dan weerloos en alleen? Hieroor moet gelowiges wat onder hierdie soort druk verkeer, duidelikheid hê en ook duidelik bely.

Onder druk duidelikheid hê:Ons het ons God vir wie ons dien” (v.17).

Sadrag, Mesag en Abednego kry ‘n tweede geleentheid om voor die beeld te buig en ‘n vuurdood te ontsnap (v. 15). Hulle swig egter steeds nie voor die druk nie. Die toegeeflikheid van die koning om hulle ‘n tweede kans te gee en die vreesaanjaende dood in ‘n vuuroond wat hulle in die gesig staar, verwar hulle nie. Deur die Gees het hulle helderheid oor die God wat hulle dien.

Hulle het helderheid:

  • oor hulle verhouding met God (“ons God”, v. 17);
  • oor sy mag (“Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond …”, v. 17);
  • oor sy soewereiniteit (“Selfs as Hy dit nie doen nie, …”, v. 18a);
  • oor sy redding (“ ongedeerd rondbeweeg in die vuur, …, v. 25).

Onder druk duidelik bely: “moet u weet …” (v. 18)

Die drie gelowige jongmense weier nie alleen om onder die druk deur Nebukadnesar te swig nie.

Midde in die druk is hulle belydenis deur die werking van die Heilige Gees helder en duidelik:

  • Die feite van die “oortreding” word bevestig en geen verskonings word aangebied nie (v. 16).
  • Nie arrogante uitdagers van gesag nie, maar dienaars van die “allerhoogste God” (vgl. v. 26).
  • Dit is ‘n belydenis wat spreek van hoop op God en hoop net op Hom.