Posted by Admin

Lees Psalm 51.                               Teks: vers 14.

Net U, o Here, kan my weer in ‘n vreugdevolle verhouding met U bring!

As ek werklik ernstig is oor my verhouding met God, sal ek ook ernstig wees oor sonde. Sonde verwoes. Dit vernietig die vreugdevolle verhouding tussen my en my God.

Ek het die vreugdevolle verhouding met U verloor.

Dawid het, ná sy sonde met Batseba, die verwoesting wat sy sonde veroorsaak het, intens beleef. Hy praat van verbrysel wees (v.10), van verwerp word van die Here se aangesig (v.13) en van die Heilige Gees wat van hom weggeneem kan word (v.13). Begryp jy, gelowige, regtig wat jou sonde in jou verhouding met God bewerk? Kan jy soos die digter sê: “Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus”? (v.5).  Wat sou dit sê as ek sondig en niks van die verskrikking wat my sonde bewerk, beleef nie?

Ek kom na Ú toe!

Wat moet ek doen as die verskrikking wat my sonde bewerk wel tot my deurdring? Voor ek oor die “wat” besin, besin eers oor die “waarheen.” Waarheen moet ek met die ingrypende verskrikking wat my sonde bewerk het, gaan? In my toestand kom ek na U toe, Here. Omdat ek u genade, u troue liefde en u groot barmhartigheid ken (v.3), het ek, sonder enige verdienste aan my kant, die vrymoedigheid om in my toestand na U toe te kom – ‘n vrymoedigheid wat U Heilige Gees in my werk.

Ek besef nou en ek bely onomwonde.

Ek kom nie net met vrymoedigheid na die Here nie. Omdat ek werklik my sonde ken en daarvan bewus is (v.5), bely ek, gedring deur die Heilige Gees, onomwonde my sonde. Op u uitspraak, Here, dat ek skuldig is, kan ek maar net een woordjie sê: “Amen!” (v.6).  Uiteindelik is al my sondes, oortredings wat ek teen Ú pleeg (v.6).

My sonde teen U laat my ook intens besef wat die mag van die sonde oor my is. Ek sondig nie maar net hier ‘n bietjie en daar ‘n bietjie nie. Ek is van my geboorte af deel van ‘n geslag wat nie in staat is om myself aan die mag van die sonde te ontworstel nie (v.7).

By U pleit ek om indringende hulp.

Ek kom egter nie na die Here net om my magteloosheid aan Hom te erken nie. Ek vra dat Hy sal doen wat eintlik nie moontlik is nie.  Ek vra dat Hy:

  • my status voor Hom sal verander. Hy moet my wat onrein is, rein verklaar. Ek wat donker bevlek is met sonde, moet witter wees as sneeu (v.9). Hy wat alsiende oë het, moet my sonde nie meer sien nie (v.9). Ek wat met skuld oorlaai is, moet onskuldig wees (v.9). Here, in Christus, verander my status voor U!
  • my diep in my binneste wys sal maak sodat ek in hierdie lewe sal weet hoe om sy wil uit te voer (v.8). Gee my, o Here, die wysheid wat van die Heilige Gees kom.
  • soos met die skepping, ook binne my skeppingswerk sal doen (v. 12). Ek vra dat U diep in my ‘n skeppingswonder sal bewerk, o God, sodat dit wat in my lewe van elke dag na vore kom, sal getuig van u magtige werk (v.12).
  • weer die blydskap wat daar in my verhouding met Hom was en wat ek deur my sonde verloor het, aan my sal gee (v. 14). U is my Verlosser, Here.  Ek wil in vreugde naby U leef.
  • my ook die krag sal gee om my lewe werklik te verander (v. 14). Ek wil met die krag wat van U Gees kom, o God, U met toewyding dien.