Posted by Admin

Dr Bingle gaan voor uit Jakobus 1:1-12 met vers 2 as gekose teksvers. Ons sing Psalm 124: Koraalgebed 1-4; SB 11-2:1,2; Lied 255:1,2; Melodie Ps 86 Deur loutering na hoop 1-4: Ps. 119-1:25,27,62.

Die diens word lewendig uitgesaai deur video hieronder of deur oudio deur te klik op die oudio balkie.