Posted by Admin

Lees 1 Timoteus 3:14-16 soos hier onder weergegee, sorgvuldig deur.

1 Timoteus 3:14-16

14 Ek skryf hierdie dinge aan jou hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. 15 Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. 16 En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is:

As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig

dat die reg aan sy kant is,

aan die engele het Hy verskyn;

aan die heidennasies is Hy verkondig,

in die hele wêreld is Hy geglo,

en in heerlikheid is Hy opgeneem.

Gee in u studie aan die volgende sake aandag:

1.    Lees aangaande Timoteus, aan wie Paulus hierdie brief rig, enkele gedeeltes in die Skrif:   2 Timoteus 1:5-6; Handelinge 16:1-3; Handelings 17:13-14; 1 Tessalonisense 3:1-3 en Hebreërs 13:23.

2.    Paulus was onseker oor wat met hom gaan gebeur, daarom skryf hy aan Timoteus.  Motiveer uit vers 14-15.

3.    Wat wou Paulus volgens vers 15 met sy skrywe aan Timoteus bereik?

4.    Deur van die gemeente as “huisgesin” (“huisgesin” ook vertaal as “huishouding”) te verwys, word die leser gelei tot ‘n baie spesifieke perspektief op ‘n gemeente.  Verduidelik. Let ook daarop dat dit God se huishouding is!

5.    Die gemeente is volgens vers 15 ook die gemeente/kerk van die “lewende” God. Waarom sou daar klem gelê word op die feit dat die God aan wie die gemeente behoort, lewend is? Wenk: Let op waar (vgl. 1:3) die gemeente woonagtig was.

6.    Die “waarheid” waarna in vers 15 verwys word, is alles wat God in Christus geopenbaar het. Watter verantwoordelikheid het die kerk volgens vers 15 ten opsigte van hierdie waarheid en hoe sou die kerk hierdie verantwoordelikheid prakties kan uitvoer?

7.    Die waarheid word in vers 16 nader beskryf. Kan u in onderstaande uiteensetting van hierdie waarheid ‘n patroon herken?

As mens het Jesus in die wêreld gekom,

deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is,

aan die engele het Hy verskyn;

aan die heidennasies is Hy verkondig,

in die hele wêreld is Hy geglo,

en in heerlikheid is Hy opgeneem.

8.    Waarna sou elkeen van bostaande ses sinne verwys?