Posted by Admin

8 September 2019                        Lees 1 Timoteus 3:14-16.                   Teks: vers 15

Ons kom, o God, vanoggend tot U met ‘n baie spesifieke bede.

Inleiding: Ons is elkeen onder die besef van die belangrikheid van dit wat ons as gemeente vanoggend moet doen, naamlik die beroeping van ‘n predikant.  Hierdie is iets wat ons biddend moet aanpak. Mag God ons vanoggend uit die gelese gedeelte lei om hierdie verantwoordelikheid in afhanklikheid van Hom aan te pak en deur te voer.

Ons kom na U as ú huishouding.

Ons praat soms van “ons” gemeente. Voorbeeld: “Ons gemeente beroep vanoggend ‘n predikant.” Wanneer Paulus egter handel oor die “gedrag” van die gelowiges in Efese, noem hy die kerk die “huishouding van God.”  In daardie tyd was daar duidelike voorskrifte hoe elke persoon in ‘n huisgesin/huishouding hom/haar moet gedra. Hoewel die kerk ook, soos ‘n gewone gesin, ‘n huishouding is, word die gedrag van hierdie huishouding nie deur mense bepaal nie. Dit is God wat bepaal hoe mense van hierdie huishouding hulle moet gedra (vgl. bv. 2:1-3; 5:1-2), wie waar en hoe hulle moet dien (vgl. bv. 3:1-13; 5:17-20) en hoe spesifieke mense versorg moet word (vgl. bv. 5:3-16). Laat ons dan vanoggend in nederigheid bid: “Here, hierdie gemeente is nie ons huishouding nie.  Dit is U huishouding. U bepaal wie waar en hoe in U huishouding moet dien. Neem ons vanoggend – ons met ons beperkte insig en wysheid – in diens om die een te roep wat U wil hê hier moet dien.”

Ons kom met verwagting, want U is lewend.

In Efese waar Timoteus as voorganger gedien het, was almal goed bekend met die reuse afgodstempel (een van die “wonders” van die antieke wêreld) en die afgodin Artemis. Anders as Artemis en beelde van haar wat reg oor die wêreld versprei is en vereer is, is die ware God nie ‘n versinsel en dood nie.  Die ware God is ‘n “lewende God.” Die kerk daar in Efese wat so nietig en magteloos voorgekom het, is die eiendom van ‘n lewende God. Hy regeer werklik en regeer so dat dit sy kerk ten goede is.

Hierdie lewende God is ook die een wat deur sy Seun en deur die Heilige Gees hulle wat aan Hom behoort, verander. Deur die verlossing wat die lewende God bewerk, is daar in Efese (waar die massas vasgevang is in die doodsheid van die sonde) mense wat die ware lewe ontvang het. Wanneer ons vanoggend stem, sal dit nie die noodlot wees wat bepaal wat gebeur nie. Omdat ons lewend gemaak is, weet ons dat dit die lewende God is wat die Gk. Waterkloofrand se toekoms bepaal. Ons bid: “Ons kom na U met vertroue, o God. U is die lewende God wat lewend regeer.”

Lei ons om ons eie wil te kruisig en pilaar en fondament te wees.

In die huishouding van God staan die roeping om “pilaar en fondament van die waarheid te wees” (v. 15), in die sentrum. Om draers te wees van hierdie waarheid, stel besondere eise: (vgl. v. 16) i) getrou vas te hou aan die waarheid; ii) dankbare verwondering oor die waarheid en om self deur die waarheid verander te word; iii) hoopvolle verkondiging iv) en lewende inwag van die Verlosser.

“Lei ons deur u Gees, Here, dat ons nie met die  beroep vanoggend ons eie wil en verwagtinge voorop stel nie. Ons wil pilaar en fondament van ú waarheid wees.”