Posted by Admin

Lees Jeremia 24 soos hier onder weergegee:

1 Die Here het my twee mandjies vye laat sien voor die tempel. Dit was bestem vir die tempel van die Here. Ek het die gesig gesien nadat koning Nebukadnesar van Babel vir koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, saam met die amptenare van Juda en die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem uit in ballingskap weggevoer het en hulle in Babel gebring het. 2 Die een mandjie was vol goeie vye, so lekker soos voorvye. Die ander mandjie was vol slegte vye, so sleg dat ‘n mens dit nie kon eet nie.

3 Toe vra die Here vir my: Wat sien jy, Jeremia? en ek antwoord: “Vye. Die goeies is baie goed en die slegtes baie sleg, hulle is so sleg dat ‘n mens hulle nie kan eet nie.”

4 Die woord van die Here het tot my gekom: 5 So sê die Here die God van Israel: Ek beskou die ballinge van Juda wat Ek vir hulle beswil uit hierdie plek uit na Galdeërland toe gestuur het, as net so goed as hierdie goeie vye. 6 Vir hulle beswil sal Ek my oog oor hulle hou en Ek sal hulle na hierdie land toe terugbring. Ek sal hulle opbou, nie afbreek nie, Ek sal hulle plant, nie uitruk nie. 7 Ek sal hulle die insig gee om My te ken. Ek is die Here! Hulle sal my volk wees, en Ek sal hulle God wees, want hulle sal heelhartig na My toe terugkom.

8 Maar, so sê die Here, Ek sal koning Sedekia van Juda en sy amptenare en dié mense van Jerusalem wat oorgebly het, dié wat in hierdie land agterbly en dié wat in Egipte wil gaan woon, maak soos die slegte vye wat so sleg is dat ‘n mens hulle nie kan eet nie. 9 Ek sal vir Sedekia-hulle maak tot iets slegs, iets waarvoor al die koninkryke van die aarde sal skrik; in al die plekke waarheen Ek hulle sal verstrooi, sal hulle naam gebruik word wanneer mense ander wil verneder, wil spot, wil verkleineer of wil vervloek. 10 Ek sal oorlog, hongersnood en pes onder hulle loslaat totdat hulle uitgeroei is uit die land wat Ek aan hulle en hulle voorvaders gegee het.

Gee in u studie van die gedeelte aan die volgende sake aandag:

1.    Ons lees in vers 1 van twee mandjies vye.  Dit was vir die tempel van die Here bestem. Tog was daar iets uiters ongehoord vir iets wat vir die tempel bestem was. Verduidelik.  (Wenk: Lees vers 2).

2.    Lees in verband met die geskiedkundige verwysings in vers een 2 Konings 24:10-17

3.    In vers 2 word beklemtoon dat die mandjie met die goeie vye baie goed was en die mandjie met die slegte vye baie sleg was.  Verduidelik.

4.    Die Here wil prent dit wat Jeremia sien volgens vers 3 by hom in.  Verduidelik uit vers 3.

5.    ‘n Mens sou verwag dat die Jode wat in ballingskap weggevoer is, wat dus God se straf oor die sonde ervaar, deur die mandjie met die slegte vye uitgebeeld word. Is volgens vers 5 dit inderdaad so?

6.    Word daar volgens verse 5-7 iets genoem wat die ballinge doen sodat hulle met die goeie vye vergelyk kan word? Of word net genoem wat God doen?

7.    In vers 5-7 word op verskillende wyses intens beklemtoon wat die Here vir die ballinge sal doen – vir die mense wat baie mense met die slegte vye sou wou vergelyk. Verduidelik.

8.    Hoe beoordeel die Here volgens vers 8 die Jode wat nie in ballingskap weggevoer is nie.

9.    Dit wat die Here gaan doen aan die Jode wat nie in ballingskap gegaan het nie, staan in skrille kontras met dit wat Hy gaan doen aan die Jode wat wel in ballingskap gegaan het.  Verduidelik uit vers 9-10.

Dr Douw Gerbrand Breed

Predikant – Die Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Pretoria.