Posted by Admin

Skriflesing Jesaja 61:1-11. Teksgedeelte: Jesaja 61:10-11. Sang: Lied 163:1; Psalm 93:1,3,4; SB 18-1:1,2,5; SB 18-3:5,7,8,9. 

Kleredrag kan vir ons baie van ‘n persoon sê:  die skool waaraan iemand behoort, die tipe werk wat die persoon verrig, of dit kan vir ons wys waarheen is iemand oppad.

Iemand wat oppad is na ‘n dinee of ‘n troue maak hulleself reg om uit te gaan.  Waarheen sê jou kleredrag is jou na oppad?

Mooi klere maak mense opgewonde, maar die kleed wat die Here vir ons gee laat ons jubel in ‘n loflied.

Ek kan juig oor my God!  Hy het my klere van redding aangetrek- ‘n oorwinnaarskleed!

Christus kleed ons met ‘n oorwinnaarskleed- reggemaak om saam met Hom die ewige lewe in te gaan.

Reeds nou dra ons die oorwinnaarskleed, dit sien ons veral in die bruid van die Here, die kerk van die Here, wat oppad is om saam met die Bruidegom die ewige lewe in te gaan.

Dra jou oorwinnaarskleed met trots!

Luister in deur oudio te klik of kyk video hieronder.