Posted by Admin

13 Oktober 2019.                   Lees Johannes 2:1-12                              Teks: vers 11

Omdat my Bruidegom my daarvan verseker, weet ek dat ek werklik versorg is.

Jesus gee “agter die skerms” ‘n versekering.

Gelowige, jy word op ‘n baie besondere manier deur jou Verlosser verseker dat Hy jou versorg. Volgens die gedeelte wat ons gelees het, het Jesus ‘n wonder laat plaasvind.  Hy het water in wyn verander. Maria het vir Jesus kom vertel dat daar ‘n krisis is – ‘n reuse verleentheid! Die wyn het opgeraak. Maria oordeel dat haar Seun se tyd aangebreek het en dat Hy hierdie situasie moet gebruik om bekend te maak Wie Hy is. Jesus se antwoord aan haar hou ‘n uitdruklike vermaning in. Sy moet begryp dat sy Hom nou, nadat Hy met die Heilige Gees gesalf is (vgl. 1:33-34), moet erken vir wie Hy is. Hy is God se Gesalfde, die Een wat sy Vader se wil moet volg!

Tog gaan Jesus voort om die geleentheid te gebruik, maar dan nie deur ‘n groot openbare optrede nie. Min mense het geweet van die water wat in wyn verander is. Die wonderwerk is gerig op Jesus se volgelinge. Hulle ontvang in Jesus se optrede as’t ware agter die skerms en baie persoonlik ‘n versekering van Jesus. Van hierdie mense wat Jesus reeds gevolg het, hoor ons: “en sy dissipels het in Hom geglo.” Mag my ore gespits en my hart ontvanklik wees wanneer my Here my as’t ware agter die skerms en baie persoonlik verseker.

Dit is deur sy heerlikheid dat Hy die versekering gee.

Johannes lê nie in die beskrywing van Jesus se eerste wonderwerk klem op die almag van Jesus nie.  Hy noem die water wat in wyn verander het, nie ‘n “wonder” nie.  Hy noem dit ‘n “teken.” Die wondergebeure is iets wat heenwys na iets anders. Dit wys heen na die heerlikheid van Jesus (vgl. v. 11). Hierdie heerlikheid word by die troue juis daarin geopenbaar dat Jesus wyn gee.

Jesus se volgelinge, wat die Ou Testament baie goed geken het (vgl. 1:45 en 49), het geweet dat die profete wyn as simbool gebruik het om die wonder van God se versorging in die messiaanse eeu wat sou kom, te simboliseer (vgl. bv. Amos 9:14; Jes. 25:6 en Jer. 31:12). In die wyn wat Jesus op ‘n wonderbare wyse skenk, openbaar Hy dat die eeu wat sou kom, nou aangebreek het. Die Messias deur Wie God sy volk op ‘n wonderbare wyse sou versorg, is in hulle midde.  Hy het mens geword! Hoor, Gelowige, wanneer die Gees jou verseker dat die messiaanse eeu aangebreek het waarin God elkeen wat aan Hom behoort, wonderbaarlik sal versorg. Weet dat die Messias deur Wie God sy mense sal versorg, gekom het.

As jou Bruidegom wat wonderbaarlik versorg, gee Hy die versekering.

Jesus se eerste wonderteken gee Hy juis op ‘n troue. Wanneer die bruidegom van Kana se beplanning hom in die steek laat en die wyn opraak en wanneer hy magteloos sou moes toekyk hoe dinge verkeerd loop, openbaar Jesus Homself as die ware Bruidegom. Hy is die Bruidegom wat in oormaat voorsien (meer as 500 liter wyn, v. 6); Wie se voorsiening uitsonderlik is (luister na die hoofkelner, v. 10) en Wie se versorging werklik nuut is (juis in die klipkanne wat vir die Jode se reinigingsgebruike bestem was, kom die wyn, v. 6).

Maak dit jou eie, Gelowige. Jou Bruidegom verseker jou dat Hy vir jou in oormaat, uitsonderlik en nuut versorg. Jy is versorg in hierdie lewe – watter krisis ook al mag kom.  Jy is versorg wanneer jou sterfdag kom. Jy is selfs in oormaat versorg vir die grootste krisis wat kom: die eindoordeel.