Posted by Admin

Lees Matteus 7:24-28 soos hier onder weergegee.

Matteus 7:24-27

24 “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. 25 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. 26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. 27 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.” 28 Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, 29 want Hy het hulle geleer soos ‘n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.

Gee aan die volgende sake aandag:

1.   Sowel die verstandige persoon van vers 24 as die dwase persoon van vers 26 het Jesus se woorde gehoor.  Wat is egter die verskil tussen die twee persone volgens verse 24 en 26?

2.   Waarmee vergelyk Jesus volgens vers 24 ‘n persoon wat sy woorde hoor en wel daarvolgens handel en waarmee vergelyk Hy volgens vers 26 iemand wat Jesus se woorde hoor en nie daarvolgens handel nie?

3.   Volgens Jesus se gelykenis het sowel die verstandige as die dwase persoon ‘n huis tot stand gebring. Motiveer.

4.   Presies dieselfde lot tref beide die huise wat gebou is. Motiveer uit vers 25 en vers 27.

5.   Met kort sinne wat op mekaar volg beklemtoon Jesus die geweld van die storm.  Motiveer uit vers 25 en 26.

6.   Volgens verse 25 en 27 verduidelik Jesus wat met elk van die twee huise gebeur het in die geweld van die storm.

·         Hoekom het die huis van die verstandige persoon volgens vers 25 nie ingestort nie?

·         Jesus beklemtoon volgens vers 27 uitermate sterk die verwoesting van die huis van die dwase persoon.  Motiveer.

7.   Onthou dat Jesus hierdie gelykenis vertel het nadat Hy die mense teen die berg (die Bergrede, vgl. Matteus 5:1-7:23) geleer het. Wat was die mense se reaksie volgens vers 28-29 op Jesus se Bergrede?

8.   In die gelykenis van die twee bouers waarsku Jesus egter dat mense hulle nie maar net in sy woorde moet verbly nie.  Hulle moet meer doen as om na die woorde te luister.  Verduidelik.

9.   Sou Jesus met die komende storm in die gelykenis net na die eindoordeel verwys, of ook na die erge storms wat mense in hierdie lewe tref?