Posted by Admin

Lees Matteus 2:1-15.  Die klem sal in Sondag se preek op verse 13-15 val.

Matteus 2:1-15

1 Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2 en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.”

3 Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4 Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5 Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur ‘n profeet geskrywe:

6 “En jy, Betlehem, gebied van Juda,

jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.

Uit jou sal ‘n leier voortkom wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.”

7 Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. 8 Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.”

9 Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10 Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11 Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12 En omdat God hulle in ‘n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met ‘n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

13 Nadat hulle vertrek het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef verskyn en gesê: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die Kindjie te soek en Hom dood te maak.”

14 Josef het toe opgestaan en in die nag die Kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek 15 en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur ‘n profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”

Gee aandag aan die volgende sake uit verse 13-15.

1.    God het aan Josef ‘n belangrik plek gegee in die beskerming van die Kind Jesus.  Motiveer uit vers 13.

2.    Die instruksies aan Josef word in baie besonderhede uitgespel.  Verduidelik uit vers 13.

3.    Kon God ook die Kind Jesus op ‘n ander manier, bv. met ‘n wonder, beskerm het of moes daar noodgedwonge van Josef se hulp gebruik gemaak word?

4.    Josef is duidelik ‘n mens wat aan God toegewy is.  Motiveer uit 1:24; 2:14 en 2:21.

5.    Merk u iets treffend aan die volgorde waarin twee mense in vers 14 vermeld word?

6.    Josef het die beste tyd gekies om te vlug.  Verduidelik uit vers 14.

7.    Lees Hosea 11:1 en ook Eksodus 4:22-23. In die twee Skrifgedeeltes verwys die Here op ‘n baie besondere manier na Israel.  Verduidelik.

8.    Dit is duidelik dat Matteus ‘n ooreenkoms tussen Israel en die Kind met Wie Josef na Egipte moes vlug, beklemtoon.  Motiveer uit vers 15.

9.    Was die Here se seun, Israel, volgens Hosea 11:1-2 getrou nadat hy uit Egipte geroep is?

10. Matteus beklemtoon in vers 15 dat God sy eie natuurlike Seun ook na Egipte laat gaan. Wanneer God hierdie Seun uit Egipte roep, sal hierdie Seun, anders as die seun wat eerste uit Egipte geroep is, volmaak aan die Een wat Hom geroep het, gehoorsaam wees. In hierdie Seun word elkeen wat aan Hom behoort, volkome uit die slawehuis uitgelei.  Verduidelik.