Posted by Admin

Matteus 2:1-15.                 Hosea 11:1-11                                 Teks: Matteus 2: 15.

Hierdie Kind móés na Egipte sodat ek volledig en finaal uit Egipte gelei kon word.

Hy móés na Egipte.

Toe God sy seun, Israel, uit Egipte gelei het (Hos. 11:1), het sy liefde, sorg, genade en die betekenis wat Hy aan sy seun se lewe gegee het (Hos. 11:3-4), bo alle twyfel vasgestaan. Met wreedheid verwerp hierdie seun egter God se liefde. Soos ‘n ontroue vrou loop hy agter ander gode aan(Hos. 11:2).

Tog laat God hierdie seun van Hom nie vaar nie. Hy bedwing sy “gloeiende toorn” (Hos. 11:8-9). God se liefde vir die seun waaroor Hy Hom ontferm het, brand te sterk. God stuur sy eie natuurlike Seun. Hierdie Seun móés na Egipte (Matt 2:15). Hy word een met God se volk. Hy gaan staan in hulle plek. In Hom begin die uittog weer!

In Hom is ek volledig en finaal uit Egipte gelei.

Weer roep God sy seun uit Egipte, maar nou in sy eie Seun (Matt 2:15). God lei sy seun Israel in sy eie Seun uit die slawehuis. By hierdie Seun van God was daar geen wreedheid en geen ontrouheid nie, net volkome toewyding aan sy Vader. As Hy plaasvervangend in volkome toewyding God se “gloeiende toorn” (vgl. Hos. 11:9) binnegaan en dit ten volle dra, word God se ander kind, elke ware gelowige, volledig en finaal uit Egipte gelei. As ek in geloof aan God se eie Seun verbind is, word die Seun se volkome toewyding my toegereken. Ek is dan volledig en finaal regverdig verklaar. Wie ‘n regverdige is, is ook ‘n heilige. God se eie Seun gee aan elke verloste die Heilige Gees. Deur die Gees gedring groei ons in heiligmaking, leef ons as kinders van God wat volledig en finaal uitgelei is uit Egipte.