Posted by Admin

10 November 2019

VOORAF

Sanggroep:  “Benedictus”

Sanggroep:  “Ave Verum Corpus”                                                   Karl Jenkins

Sanggroep:  ”Gloria in Excelsius”                                                   L von Beethoven

EREDIENS

Votum. Seën.

Sing: Psalm 149:1, 2 (lofsang) en Lied 354:1, 4 (verootmoediging).

Gebed.                                        

Matteus 2:1-15.                 Hosea 11:1-11                  Teksvers: Matteus 2: 15.

Hierdie Kind móés na Egipte sodat ek volledig en finaal uit Egipte gelei kon word.

Hy móés na Egipte.

Toe God sy seun, Israel, uit Egipte gelei het (Hos. 11:1), het sy liefde, sorg, genade en die betekenis wat Hy aan sy seun se lewe gegee het (Hos. 11:3-4), bo alle twyfel vasgestaan. Met wreedheid verwerp hierdie seun egter God se liefde. Soos ‘n ontroue vrou loop hy agter ander gode aan(Hos. 11:2).

Tog laat God hierdie seun van Hom nie vaar nie. Hy bedwing sy “gloeiende toorn” (Hos. 11:8-9). God se liefde vir die seun waaroor Hy Hom ontferm het, brand te sterk. God stuur sy eie natuurlike Seun. Hierdie Seun móés na Egipte (Matt 2:15). Hy word een met God se volk. Hy gaan staan in hulle plek. In Hom begin die uittog weer!

In Hom is ek volledig en finaal uit Egipte gelei.

Weer roep God sy seun uit Egipte, maar nou in sy eie Seun (Matt 2:15). God lei sy seun Israel in sy eie Seun uit die slawehuis. By hierdie Seun van God was daar geen wreedheid en geen ontrouheid nie, net volkome toewyding aan sy Vader. As Hy plaasvervangend in volkome toewyding God se “gloeiende toorn” (vgl. Hos. 11:9) binnegaan en dit ten volle dra, word God se ander kind, elke ware gelowige, volledig en finaal uit Egipte gelei. As ek in geloof aan God se eie Seun verbind is, word die Seun se volkome toewyding my toegereken. Ek is dan volledig en finaal regverdig verklaar. Wie ‘n regverdige is, is ook ‘n heilige. God se eie Seun gee aan elke verloste die Heilige Gees. Deur die Gees gedring groei ons in heiligmaking, leef ons as kinders van God wat volledig en finaal uitgelei is uit Egipte.

Gebed.

Sing: Ps. 72:2, 10, 11.

Seën.

Ná die erediens.

(Gemeente sing sittend, behalwe waar anders aangedui).

Kinders:   Lied 349:1 en 3

                Lied 355 :1 en 2

Gemeente: Lied 345  (Kom alle getroues).

         Strofe 1: (almal)

         Strofe 2: (almal)

         Strofe 3: (almal) – Sanggroep – diskant.

Voorlesing: Filippense 2:5-11. Kittie Broos.   

Sanggroep:

“Carols around”                                                          Carl J Nygard

Gemeente: Lied 344:1, 2 en 3 (O die goeie tyding).

Voorlesing: Johannes 1:1-18. Theuns Tredoux.

Gemeente: Lied 367 (Ere aan God).

Gemeente: Lied 358:1, 2 en 3 (Welkom, o stille nag van vrede).

                      Beurtsang:

                      Strofe 1: (almal)

                      Strofe 2: reёls 1-2 (susters)

                                     reёls 3-4 (broers)

                                     reёls 5-8 (almal)

                      Strofe 3: (almal)

Sanggroep:   “Mary, did you know?”                                              Mark Lowry en                                                                                                              Buddy Greene

Gemeente staande

Lied 353:1, 2 en 3 (Die Heiland is gebore).

          Beurtsang:                                           

Strofe 1: (almal).                                                                                            

Strofe 2: reëls 1-4 (susters).

               reëls 5-8 (broers).                                                                                                                                                                                                                                                

Strofe 3: (almal).

Gemeente staande

Lied 348: 1, 2 en 3 (Stille nag).

              Beurtsang:

              Strofe 1: (susters en kinders)

              Strofe 2: (almal)

     Strofe 3: (almal) Sanggroep – diskant.

Sanggroep: “O holy night”                                                                Adolphe d’Adam

Orrelspel

Voorlesing: Openbaring 22:1-5. Elna Spoelstra.

Sanggroep: “The Holy City”                                                            F E Weatherly en

Stephen Adams

Toegif: Voices Div!ne – Seёnbede                                               Balfe en                                          Van Rooyen

Bedankings.

Hartlik dank aan die volgende:

  • Voices Div!ne: Hetta Coertze, Natasha van Niekerk, Sonica Bucksteg, Therese Havenga en hulle begeleidster Carli de Villiers.
  • Die gemeente-kinders.
  • Orrelis: Ansie Wichmann.
  • Voorlesers: Kittie Broos, Theuns Tredoux en Elna Spoelstra.
  • Data-versorger: Hennie du Plessis.
  • Verversings: Die gemeente-susters onder leiding van Anika le Roux.                     

Resumé: Voices Div!ne

VOICES DiV!NE is ‘n samestelling  van Gauteng se beste sangtalent. Onder leiding van die geniale verwerkings en musikale direksie van Carli de Villiers, betower Voices Div!ne gehore al sedert 2010. Hulle programme is geskik vir enige tipe geleentheid – konserte, troues, korporatiewe funksies, privaat geleenthede en liefdadigheidsgeleenthede. Elke lid dra iets uniek by tot die groep.

HETTA COERTZE besit ‘n klokhelder coloratura soprano stem – ‘n kunstenaar wat beide die musiek en betekenis kleurvol kommunikeer. O.l.v. Emma Renzi, verwerf sy ‘n Nasionale Diploma in Opera en ‘n Btech graad in Vocal Art o.l.v Charlotte Mangane. Sy is ook ‘n gekwalifiseerde bibliotekaresse.

NATASHA VAN NIEKERK (liriese sopraan) se stem het ‘n unieke kombinasie van delikate varsheid met baie emosionele diepte. Natasha is ‘n Praktiserende advokaat by die Pretoria balie met ‘n BLC en LLB graad.

SONICA BUCKSTEG (lyrico spinto) het ‘n soet kwaliteit in haar timbre, groot omvang en ‘n wonderlike veelsydigheid geskik vir ‘n verskeidenheid genres. Sy ontvang opleiding van Emma Renzi en verwerf ‘n Hoёr Nasionale Diploma in Opera van TUT.

THERѐSE HAVENGA (dramatiese sopraan)  se dinamiese klank is buigsaam en ekspressief, met ryk tonaliteit op enige toonhoogte. Sy beskik oor ‘n Meestersgraad in Navorsingsielkunde.

CARLI DE VILLIERS is ‘n sensitiewe begeleidster, uitstaande repetiteur en uitsonderlike komponis en solis in eie reg, wat haar musiek sielvol projekteer binne ‘n baie unieke liriese raamwerk. Haar verwerkings is eenvoudig asemrowend. Haar betrokkenheid by professionele produksies vir bekende kunstenaars plaas haar in die bevoorregte posisie waar sy al op die meeste bekende Suid Afrikaanse verhoё verskyn het.

KONTAKBESONDERHEDE VIR BESPREKINGS

Hetta Coertze

082 335 9512

CoertzeHJM@tut.ac.za

Almal word hartlik uitgenooi om na die program verversings in die saal te geniet.