Posted by Admin

Lees Kolossense 2:6-15.                 Teks: verse 13-15

God se magtige optrede by die kruis rig my denke en my dade.

Inleiding: Waarom is die kruisiging van die Jood Jesus Christus so belangrik vir Christene? Die Romeine het immers in daardie tyd duisende mense gekruisig. Wie insig het, weet hoe saakmakend God met mag by die kruisiging van Jesus Christus optree. In Kolossense 3:13-15 word hierdie magtige optrede van God op ‘n besondere manier uitgespel.

Nagmaal

Met die kruisiging het God ons skuldbewyse aan die kruis vasgespyker.

Wie nie insig het nie, sal by die kruis van Jesus Christus verbystap, die klag sien, naamlik “… die Koning van die Jode” en moontlik dink dat dit maar een van die politieke opstandelinge is wat hom teen die mag vasgeloop het. Ons word egter in ons teksgedeelte gelei om iets anders te sien wat aan die kruis vasgespyker is. ‘n Skuldbewys (populêr in Engels gesê: ‘n “IOU.”)! Hierdie skuldbewys het die gehoorsaamheid wat elke mens aan God verskuldig is (vgl. Rom. 1:20) en in besonder Israel se gehoorsaamheid (vgl. Eks.19:5-8) tot inhoud. Van hierdie skuldbewys word ‘n paar dinge beklemtoon: i) dit is met eie hand onderteken; ii) is wettig en beskik oor duidelike besonderhede; iii) kla die mens aktief aan en iv) kan nie opgeskeur, geïgnoreer of verklein word nie.

God se magtige daad is dat Hy hierdie onuitwisbare dokument uitwis – dit vir altyd weg neem. Hoe doen Hy dit? Hy het dit aan die kruis vasgespyker. In sy Seun het Hy dit aan die kruis vasgespyker. Deur my verbondenheid (vgl. v. 12) aan Jesus Christus is my met-eie-hand-getekende skuldbrief daar aan die kruis en word my oortredinge aan daardie Gekruisigde vergeld. Daar word elkeen wat die Vader aan sy Seun gegee het, se skuldbewys uitgewis.

Mag die Nagmaal vanoggend God se magtige daad so intens by ons inskerp, Gelowiges, dat dit ons denke en dade rig. Mag dit ons sekerheid, ons vrymoedigheid, ons dankbaarheid en ons hoop rig.

Nabetragting

God het met die kruisiging gesagvoerders en maghebbers “ontmag.”

Iemand sonder insig sou Jesus Christus dalk met die kruisiging jammer kon kry. Hoe magteloos kom Hy nie voor nie? Hoe intens is sy vernedering nie? Kyk hoe jubel sy vyande in triomf oor sy finale val.

Wie so daaroor dink, het geen insig in God se magtige daad met die kruisiging van Jesus Christus nie. Juis wanneer Jesus Homself oorgee om gekruisig te word, wanneer hulle Hom dwing om sy eie kruis te dra, wanneer hulle Hom nakend aan die kruis spyker en triomferend om sy kruis jubel, tree God teen sy vyande op. Hy tree teen die “owerhede en magte” op wat Hy geskape het om sy Seun te verheerlik (vgl. 1:16) maar wat onder aanvoering van bose magte (vgl. Efes. 6:12) vyande van God geword het. Soos die Romeine krygsgevangenes behandel het, word hierdie vyande van God, ontwapen, in die openbaar verneder en in ‘n triomftog meegevoer (v. 15).

Hoe vind hierdie magtige oorwinning van God plaas? i) Die Een oor wie die vyande “triomfeer”, triomfeer oor die dood. ii) Deur sy oorwinning word hulle wat aan Hom verbind is, lewend gemaak (v. 13). Hulle ontvang van Hom ‘n lewe wat nooit van hulle weggeneem kan word nie. iii)  Deur die Gees van die Oorwinnaar, Jesus Christus, word God se magtige daad in die kruis in die lewe van die verlostes sigbaar.