Posted by Admin

Lees Hebreërs 13.                            Teks: vers 20-21.

Toerusting van Bo.

Inleiding: Hoe evalueer ‘n mens 24 jaar se bediening in die Gk. Waterkloofrand? Sou ‘n mens kan vra of daar deur die bediening regtig verandering in mense se lewens gekom het? Is mense versterk, vertroos en vermaan?  Het gelowiges gegroei? Al die vrae sal ‘n mens uitbring by die magteloosheid, maar ook die dankbaarheid van ‘n bedienaar van die Here. ‘n Bedienaar kan nie regtig mense toerus vir hierdie lewe nie. Is die bediening van ‘n predikant dan nie eintlik waardeloos nie? Die Hebreërskrywer laat hieroor nie twyfel nie. Hy bedien in die brief (preek) die woord met groot erns – dertien hoofstukke. Hy eindig nie by ‘n moedelose uitroep nie. Hy eindig met ‘n gebed wat spreek van vertroue.

Dit is God wat toerus.

In die gebed stel die skrywer sy vertroue daarin dat God self die gelowiges sal toerus.

  • Dit is mense wat God reeds nuut gemaak het, wat Hy toerus.

Soos in die ou bedeling toe God vir Israel ‘n herder gegee het, naamlik Moses (vgl. Jes. 63:11), het Hy ook in die nuwe bedeling vir sy skape ‘n Herder gegee. En soos God deur die herder van die ou bedeling vir Israel uit die see gelei het (nadat die leërmag van die Farao vernietig is), so het God ook deur die Herder van die nuwe bedeling die nuwe Israel uitgelei – nou nie uit die see nie, maar uit die dood (v. 20). Hierdie Herder is nie net een van die herders nie.  Hy is die groot Herder. Deur sy bloed kom daar ‘n nuwe, ‘n “ewige” verbond (v. 20). Deur sy offer is daar die aller nouste verhouding tussen God en die kudde van die groot Herder.

Elke herder wat hier op aarde dien, moet hierdie insig behou. Die herders wat in opdrag van God bedien, maak nie mense nuut nie. Hulle bedien mense wat in ‘n verbondsverhouding met God leef en wat, as hulle ware gelowiges is, reeds deur die groot Herder nuut gemaak is en sy eiendom is. Daarom moet elke herder toegewyd en waaksaam wees, gevul met liefde, deernis en omgee vir die skape van die groot Herder. Hiervan sal elke herder aan die Opperherder (1 Pet. 5:4) rekenskap moet gee.

  • Wanneer God toerus, is daar resultate.

In die gebed van verse 20-21 hoor ons van sekerheid – daar sal resultate wees wanneer God mense toerus:

  • God rus toe met spesifieke “middele”: “alles wat goed” is (v. 21). Hy gee die Heilige Gees. Hy gee sy openbaring. Hy gee medegelowiges. Met die sekerheid dat God hierdie “alles wat goed is” gee, kon die bediening die afgelope jare gedoen word en kan die Gk. Waterkloofrand ook uitsien na die bediening in die toekoms.
  • Die verandering wat God bewerk, is nie ‘n uiterlike en tydelike verandering nie.  Hy bring iets binne (“in”, v. 21) die gelowige tot stand. Mag dit wees dat, as ek deur die bediening groei in my geloof beleef het, dit ewige en ware verandering sal wees wat God binne my bewerk het.
  • Die toerusting wat God gee, het maar een doel voor oë: dat mense wat saam met die groot Herder uitgelei is uit die dood, aan God se wil sal gehoorsaam wees (v.21). Dit moet voorop staan in elke bedienaar se arbeid. Is daar by die kudde groei in heiligmaking?
  • Wanneer God toerus, is die resultaat volmaak! Mense wat God toerus, is volmaak aan God se wil gehoorsaam. Dit kan alleen “deur Jesus Christus” (v. 21). Hy bring elke gelowige se gehoorsaamheid in die sfeer van sy offer as volmaakte gehoorsaamheid voor God.