Posted by Admin

Lees Openbaring 1: 1 – 8 en Openbaring 22: 6 – 13

“Ek is die Alfa en die Omega”, is in die Openbaringboek die benaming vir God en vir Christus. Dit sluit aan by die eerste en laaste letter van Griekse alfabet. Só ook A en Z in die alfabet waarvolgens ons spel. Alfa en Omega omspan al die letters van die alfabet. Dit word onder woorde gebring in hierdie uitdrukking: “Van A tot Z”, met as betekenis: “Alles-insluitend van begin tot end”.

  • God omspan alles van begin tot end. Alles wat “A tot Z” kan spel, staan onder sy beskikking in Alfa en Omega as sy Ewigheidsnaam.
  • Die Ewigheidsnaam wat God toekom, pas Christus – ware en ewige God – op Homself toe. Hierin troon Christus bo die hele skepping. Vir ons is dit tot troos en bemoediging dat God (Alfa en Omega) – in en deur Christus (Alfa en Omega) – sal voleindig wat Hy begin het.
  • Eersdaags blaai ons die kalenders om na ‘n nuwe jaar. Dit is onbekend wat op ons wag soos volgens die alfabet “van A tot Z” gespel kan word. Onder die Ewigheidsbenaming van God en Christus – die Alfa en die Omega – is ons nie aan ons eie lot oorgelaat nie.

Van “A tot Z” is God en Christus die Alfa en Omega. Ons is geroepenes daartoe om in gerigtheid op Christus tot eer van God te lewe.