Posted by Admin

Afhanklikheid en belydende loftaal by die ontmoeting

Woorde van Ps. 61-1:3 en 6 voorgedra;  sing Ps. 134-1:4 (p. 653) se seënbede:

“Laat, HEER, u seën op ONS daal,…” (votum)

Groetseën

Dag van verlossing! Kyk, Hy kom!:  Sing SB 3-3:1, 2, 5, 6 (lofsang)

Geloofsbelydenis

Die lof van geloof:  In God se almag lê ons krag…Sing Ps. 84-2:4, 5 (p. 427)

Verootmoedigend in versoeningsdiens

Afkondiging van die Wet – SB 9-2 voorgedra

“God is liefde!” juig ons harte Sing Lied 334:1, 2, 3, 4 as antwoord in beurtsang:  Vers 1 almal;  vs. 2 srs. en kinders;  vs. 3 brs.;  vs. 4 almal

(Aanvl. Psalmboek p.30)

Ontvanklik vir die Woorddiens

Gebed om die verligting van die Gees

Skriflesing:  Jer. 1:1-19

Teks:  Jer. 1:11-12

Prediking:  

In die winternag van die wêreld lewenslank in diens van die wakende wakker God se Woord

Amenlied: Maar één ding, daarna verlang ek – // dis die rykdom van u woord… Ps. 119-1:7, 19 (p. 587, 591)

Matelose lof in ons antwoorddiens

Dankgebed

Liefdesdiens

…ruis nou…- // die nuwe reddingsboodskap voort’:  SB 1-1:3,4,6,7 as slotsang  (2e melodie asb.: Johannes Bastiaans 1868)

Uitstuurseën

 – en ons be-amen alles met die sing van die heel laaste versreël van die Onse Vader, SB 10-2:  Vir ewig en ewig, amen…