Posted by Admin

DIE BIDDENDE KERK VAN JESUS CHRISTUS

1 Timoteus 2                   Teks; vers 95,6a

1.    Die opdrag waartoe

Paulus skryf aan Timoteus hoe die sake ordelik in die gemeente moet verloop. God is ‘n God van orde en daarom sal daar ook orde in sy kerk wees. Die eerste waarop Paulus fokus is die gebed. Die opdrag klink duidelik: Bid vir alle mense. Dit as gemeente van Christus. Die kerk is die hart van die wêreld. As daar nie ‘n kerk is nie, sal daar niks van die wêreld oorbly nie. Die biddende kerk is onmisbaar in hierdie wêreld. Ons moet bid vir alle mense.

2.    Die rede waarom

Waarom moet ons vir alle mense bid? Want God wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Dit is hoe die Here die mens aan die begin geskape het. Die mens het egter die kennis van die waarheid in volmaaktheid verloor. Die Here wil nie hê dat mense verlore gaan nie. Die realiteit is dat dit wel gebeur. Net hulle wat deur God uitverkies is word gered. Maar ons wat hier op die aarde is weet nie wie nog almal uitverkies is nie. Daarom moet ons vir alle mense bid. Bid vir inkeer en geloof.

3. Die fondament waarop

Die fondament waarop ons bid is Jesus Christus. ‘Want daar is een God, en een Middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, wat Homself as losprys vir almal gegee het tot getuienis op die bestemde tyd.’ (vers 5,6a) Hy sit nou aan die regterhand van God waar Hy vir ons intree. Ons kan bid tot ons Vader deur die werke wat Hy gedoen het. Net deur Hom kan mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Votum en seëngroet

1 Timoteus 2:1-7

 1Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, 2 vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons ‘n rustige en stil lewe in alle godvresendheid en waardigheid kan lei. 3 Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God, en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself as losprys vir almal gegee het tot getuienis op die bestemde tyd. 7 Hiervoor is ek aangestel as prediker en apostel — ek praat die waarheid, ek lieg nie — as leermeester om die heidene in geloof en waarheid te onderrig.