Posted by Admin

Markus 3:35

Want elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder.”

VERBIND AS FAMILIE IN JESUS CHRISTUS

As dit oor familie gaan, dan het ons almal ons eie gedagtes en ervarings. Ons dink aan warmte en liefde. Aan verbondenheid en geborgenheid. Maar ook dink ons aan gebreekte kontak. Rusies, seergemaak word en ‘n gebrek aan vertroue. Daar word gesê dat die gesin die hoeksteen van die samelewing is. Gesonde gesinne vorm ‘n gesonde samelewing. Die realiteit is dat soveel gesinne in ruïnes verander het.

Die mense rondom Jesus

Ons Here Jesus was deel van ‘n gesin gewees. Josef en Maria was sy ouers. Hy het broers en susters gehad. Ons ken van hulle selfs by die naam. In Markus 6:3 staan daar – ‘Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Woon sy susters dan nie hier onder ons nie?’ Jesus het dus vir baie jare binne die konteks van ‘n gesin geleef. Hierin sien ons ook dat Hy ware mens is. Hy ken die gesinslewe. Toe sy familie hom in Kapernaum kom sien, hanteer Jesus die situasie op ‘n verrassende manier. Met hierdie alledaagse gebeurtenis, gee Hy geestelike onderwys.

Wie die wil van God doen

God se Woord is: dat Jesus ons aankyk, aanspreek en aanraak. Ons sien wat in die gedeelte gebeur: Hy het na die mense gekyk wat rondom Hom sit – Hy sien die mense. Elkeen met ‘n eie lewensverhaal, met eie verlangens en bekommernisse, met eie familiebande, wat liefdevol, afgekoel of verbreek is. Hy sien hulle! En dan sê Hy: “Kyk, hier is my moeder en my broers.” Met hierdie uitspraak word Jesus se familie radikaal uitgebrei.

Die doen van God se wil is die samebindende faktor. Nie dieselfde standpunt deel, lid wees van dieselfde kerk, of die maak van dieselfde etiese keuses nie. Ook nie die ken van God se wil nie. Dit gaan oor die doen ‘van die wil van My Vader in die hemel’ (Mat. 12:50) en oor die luister na God se Woord en daarvolgens handel (Luk. 8:21).

Broers en susters van Jesus

Soos wat ons deur geboorte kinders van ons aardse ouers is, word ons deur die wedergeboorte kinders van ons hemelse Vader. So vorm ons rondom sy Eniggebore Seun Jesus Christus ‘n egte en ‘n hegte gesin. Hy verbind ons met ‘n geloofsband wat sterker as ‘n familieband is. Hierdie liefdesband deurbreek alle grense en oorstyg alle aardse dinge (velkleur, nasionaliteit, maatskaplike posisie). Deur Hom kan ons mekaar met die heilige soen groet (Rom. 16:16).

Gesprekspunte

  1. Wat verbind jou met jou broers en susters in die gemeente?
  2. Hoe verstaan jy die wil van God? Hoe doen jy die wil van God in jou lewe?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com