Posted by Admin

Johannes 17:11

‘Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en Ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan My gegee het in u Naam, sodat hulle, net soos Ons, een kan wees.’

LEEF ONDER DIE VOORBIDDING VAN ONS HERE

Om vir mekaar te bid is seker die grootste manier van omgee vir mekaar. Dit is wonderlik om mekaar by Christus te bring. Dit is ‘n kragtige bemoediging as jy vir iemand sê: Ek bid vir jou. Here leer ons hoe om te bid – het een van die dissipels vir Jesus gevra. Dit was volwasse manne wat al hulle hele lewe lank bidders was. Maar ons Here Jesus het ‘n verlange na ‘n verryking van hulle gebedslewe by hulle opgeroep. Dit kon ons Hoëpriester, wat nou voortdurend vir ons voorbidding by die Vader doen, hulle leer. Onder sy voorbidding leef en leer ons vandag.

 Christus bid vir ons in die hemel

Al vir jare, vir eeue, bid Jesus vir ons in die hemel. In die tyd wat Hy op die aarde was het Hy dit hier in die openbaar gedoen. Dit het ons in die indrukwekkende gebed van Johannes 17 gelees. Daarin bid Jesus nie net vir Homself nie, maar Hy doen ook voorbidding vir ander. Hy bid vir sy dissipels en ook vir toekomstige gelowiges. Dit vanuit die hemel waar Hy nou as mens is. In Hebreërs word daarvan getuig: ‘Want Christus het nie ‘n mensgemaakte heiligdom, ‘n nabootsing van die ware een, binnegegaan nie, maar die hemel self, om nou ter wille van ons voor God te verskyn’ (Hebreërs 9:24). ‘Dit is waarom Hy ook volkome in staat is om hulle wat deur Hom na God toe kom, te verlos — omdat Hy altyd leef om ter wille van hulle in te tree’ (Hebreërs 7:25).

Christus bid vir ons bewaring en heiliging

Ons Here Jesus bid vir ons bewaring en ons heiligmaking. ‘Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.’ Besef jy dat die wêreld ‘n onveilige plek is? Dat daar soveel kragte is wat jou verbondenheid met die Here wil breek? Daarom bid Jesus – Bewaar hulle. Ook bid Jesus – ‘Heilig hulle deur die waarheid.’ Wat hou die heiliging in? In die wêreld is dit nie maklik om in die waarheid te leef nie. Vir ons beteken dit om in die waarheid te leef. Om te weet wie ekself is, wie die wêreld is, wie God is.

Christus leer ons om vir mekaar te bid

Jesus is ons Profeet en Leraar. Onse Hoëpriester en ons Koning. In sy gebed gaan Hy ons voor. Daarin leer Hy ons hoe om te bid. Sy voorbidding impliseer dat ons saambid. In die manier waarop Hy bid mag ons leer hoe ons hier op die aarde bid.

Gesprekspunte

  1. Hoe bid jy vir die mense rondom jou heen?
  2. Wat beteken dit vir jou dat Jesus Christus deurlopend vir jou en vir ons in die hemel voorbidding doen?
  3. Wat is vir jou opvallend van die gebed van Jesus en hoe kan jy dit in jou eie gebedslewe toepas?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com