Posted by Admin

Lees: Johannes 17

Teks: Johannes 17:11

Sing: Ps. 47-1:1,4; Ps. 110-1:5,6; Sb. 5-4:1,2,5,6; Ps. 66-1:6,7;

  • Christus bid vir ons in die hemel
  • Christus bid vir ons bewaring en heiliging
  • Christus leer ons om vir mekaar te bid
Leef onder die voorbidding van die Here – Ds Gerben Meijer