Posted by Admin

Lees: Markus 3:20-21 & 31-35

Teks: Markus 3:35

Sing: Ps. 91-1:1,8; Ps. 89-1:6; Ps. 84-1:1,2; Ps. 133-1:1,2; Sb. 2-7:1,2,3

  • Die mense rondom Jesus
  • Wie die wil van God doen
  • Broers en susters van Jesus