Posted by Admin

Markus 4:1-25

’Die saaier saai die Woord’

Waaroor gaan hierdie gelykenis? Die gelykenis van die saaier. Die saaier is natuurlik God. Hy saai sy evangelie regoor die wêreld. In hierdie gelykenis word die fokus geplaas op daar waar die saad val. Aan die kant word ons as mense geplaas. Die saaier doen sy werk. Die saad is onfeilbaar. Dit gaan hier oor wat met die saad in die grond gebeur. Wat gebeur met die kosbare saad waar dit gesaai is? In die gedeelte sien ons dat die fokus nie soseer lê op die bring van God se Woord nie, maar op die ontvang daarvan – ‘Wie ore het om te hoor, moet luister!’


Die saad – die Woord

Deur die gelykenis spreek die Here ons direk aan oor ons omgang met sy Woord. Die Woord is dat Jesus ons aankyk (met die oë van die Vader), aanspreek (die Seun self is die Woord) en ons aanraak (deur die werk van sy Gees). Sy Woorde het ons die laaste weke gehoor – ‘Kom, volg My’; ‘Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars’; ‘Luister na My stem’; ‘Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder’. In die gelykenis is Christus self die Saaier. In ons lewens saai Hy die Woord van sy Vader. Maar is Hy nie ook ten diepste die saad nie? Dit gaan oor die Woord van God en dit is Christus (Joh. 1:1-4).

Die vrugbare saad


‘Maar die saad wat op die goeie grond gesaai is, is daardie mense wat die woord hoor, dit aanneem en vrug dra…’ (vers 20) In die vers toon Jesus drie fases aan wat met die saad in ons lewens gebeur. Die kernvraag hier: hoe gaan ons met die Woord van Christus om wat ons in die prediking hoor, in die Bybel lees en in die geloofsgesprekke wat ons met mekaar voer? Met ‘n ontvanklike hart moet daar gehoor word. Die Woord moet aanvaar word. Dit moet in jou hart vestig en daar wortel skiet. Vrug dra – Die uitwerking van die Woord moet in ons lewens sigbaar wees. In die dinge wat ons doen moet dit blyk dat ons met alles wat ons is en het tot eer van God leef.

Die verstikte saad

‘maar die bekommernisse van hierdie wêreld, die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik die woord, en dit bly sonder vrug.’ (Vers 19) Konkreet wys Jesus aan hoe gewonde, alledaagse dinge in die pad van die Woord kan staan en dit verstik. Die bekommernisse van ons daaglikse bestaan, die verleiding van rykdom en ons verlangens na allerhande dinge. Dit is baie herkenbaar. So vinnig gebeur dit dat ander dinge vir ons belangriker is as ons vertroulike omgang met die Here.

Gesprekspunte

  1. Hoe ontvanklik is jy om die Woord van die Here te hoor, aan te neem en om vervolgens vrug te dra?
  2. Met watter ingesteldheid lees jy jou Bybel en luister jy na die prediking op Sondae?


Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com