Posted by Admin

1 Konings 19:1-18

’11 Maar Ek sal in Israel die sewe duisend laat oorbly wat nie die Baälbeeld aanbid het nie.’

DIE KERK IS EIENDOM VAN JESUS CHRISTUS

Wat is kerk? Die kerk is iets van die Seun van God. Kerk beteken letterlik – Dit wat van die Here is. Dit is ons Here Jesus Christus wat ons hier bymekaar bring. Alles wat ons hier doen het met Hom te make. Elke Sondag bely ons in die geloofsbelydenis – Ek glo in die Heilige Algemene Christelike kerk. Hierdie kerk was daar al van die begin van die aarde af en sal tot die einde toe daar wees. Christus ons ewige Koning kan nooit sonder onderdane wees nie. Dié kerk was daar in die tyd van Elia en aan dieselfde kerk behoort ons vandag.

Die kerk is christelik

Die kerk is christelik. Ons as lidmate hiervan noem onsself so. Ons dra die naam van ons Koning. Dat dit ’n christelike kerk is, sê direk iets oor die Eienaar hiervan. Dit getuig dat dit Christus sin is. Hy wat self gesê het in Mattheus 18:20 – ‘Want daar waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde.’ Waar christene bymekaar kom, daar is Christus. Hy aan wie die kerk behoort. In die Bybel word die kerk met baie name beskryf. Elke keer toon dit aan dat ons die lede, deel aan die gemeente van Christus. Ons is die liggaam, Hy is die Hoof. Ons is die bruid, Hy is die Bruidegom.

Die kerk is heilig

In die NGB bely ons – Die kerk is ’n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat hulle volle saligheid in Hom verwag, wat deur sy bloed gewas is geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Die kerk hier op die aarde is ’n byeenkoms van sondaars. Ons is heilig omdat ons hierheen kom vir vergifnis. Deur Jesus Christus word ons heilig verklaar. Deur die werke van die Here was daar in die tyd van Elia mense wat nie voor Baäl gebuig het nie. Die Here het hulle afgesonder. Hy het hulle in staat gestel om staande te bly – ‘Maar Ek sal seweduisend in Israel laat oorbly.’

Die kerk is algemeen

Die kerk is ook algemeen. Ons belydenis gebruik die woord katoliek. Katoliek beteken dat die kerk nie gebonde is aan ’n bepaalde tyd nie. Die kerk is van alle tye en sal ook vir altyd bly bestaan. Die algemene katolieke kerk is ook nie aan ’n plek verbonde nie. Dit is regoor die wêreld versprei. Alle volke en nasies deel hierin. Hierdie kerk is alleen gebonde aan die drie-enige God. Daarom oorleef die kerk alles en iedereen. Dit was daar voor jy bestaan het, dit sal daar wees as jy jou laaste asem uitblaas. Jesus het gesê in Mattheus 16:18 – ‘…die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.’

Gesprekspunte

  1. Wat beteken dit vir jou om lid van die kerk te wees?
  2. Wat is die verhouding tussen die kerk en die  koninkryk van God?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com