Posted by Admin

Lees: Markus 6:14-16 & Lukas 23:6-12

Teks: Lukas 23:9

Sing: Ps 92-1:1,2; Ps 40-1:3,4; Ps 2-1:6; Ps 34-1:1,2,5; Ps 33-1:1,6,11;

  • Die nuuskierigheid in bygeloof
  • ‘n Stille antwoord op bygeloof
  • Die gevolg van bygeloof