Posted by Admin

Genesis 1:1-5 Openbaring 21:22-22:5

‘Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het.’
(NGB Artikel 12)

GOD HET GESÊ: LAAT DAAR LIG WEES! EN DAAR WAS LIG (1)

Genesis 1 is in die oë van die wêreld onsin. Hoe kan iemand beskryf wat God aan die begin gedoen het? Daar was dan nog nie eers iemand wat in die tyd geleef het nie. Hoe kan iemand dit dan weet? Hierop gee die Here vir ons antwoord in die Bybel. Antwoorde wat ons deur geloof mag verwonder. In Genesis 1 maak Hy vir ons duidelik hoe dit alles ontstaan het. In Genesis 1 maak God aan ons bekend hoe Hy die aarde vir ons as mense bewoonbaar maak. Hy lê vir ons in sy Woord uit hoe Hy dit stap vir stap doen. Dat ons kan verstaan.

Die skepping van die lig

God maak aan ons bekend dat Hy die Skepper is. Dit deurdat Hy die lig skep. Skep is ‘n Goddelike daad. Slegs God kan dinge maak. Hy maak iets wat nooit bestaan het nie, uit niks. Die eerste woorde in die Bybel bevestig dit vir ons. God is die Skepper. Van die eerste woord af weet ons, dat dit die Woord is van die Almagtige God. Mense kan goed maak vanuit die skepping, maar die mens kan self niks skep nie. Die Here toon sy almag aan dat Hy lig maak deur dit te sê. Die lig het nie oor miljoene ligjare die aarde bereik nie. Nee die Here het gesê: Laat daar lig wees, en daar was lig.

Die bron van die lig

Hoe is dit moontlik dat daar lig kan wees sonder ‘n son, maan of die sterre? Dit is moontlik omdat die bron van die lig nie die son of die maan is nie, maar die Here self. Jesus Christus bevestig dit, Hy noem Homself die lig. Sonder dié lig kan die mens nie lewe op die aarde nie. Dit beskryf Johannes in die begin van sy evangelie. ‘In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Alle dinge het deur Hom ontstaan…’

Die einddoel van die lig

Die doel van die lig is sodat ons hier op die aarde kan lewe. Mense het lig nodig, sonder lig kan ons nie sien nie. Die einddoel van die lig hoor ons in Openbaring. Daar hoor ons oor die nuwe Jerusalem. Daar waar ons sal lewe in die lig van die Here. Op 21:23 ‘Die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is lamp.

Gesprekspunte

  1. Wat is die merkwaardige van die manier hoe God geskep het?
  2. Wat is die oorsprong van die lig en wat behels dit vir jou om vandag in dié lig te leef?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com