Posted by Admin

Markus 10:13-16 &
1 Petrus 2:1-5

“Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daar ingaan nie.”

KINDERS IN DIE KONINKRYK

Jesus soek die kind in jou. Die woorde roep verskillende reaksies by verskillende mense op. Die teksgedeelte is ‘n harde uitspraak: ‘Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daar ingaan nie.’ Met die woorde plaas Jesus ons aandag weer op die kern. Om die koninkryk van die God in te gaan moet jy dit soos ‘n kind ontvang.

Jesus en die kinders

Kinders is fassinerend. So gereeld het hulle ‘n grenslose vertroue. Hulle is eerlik en opreg. Vrae baie vrae en is onbevange oop vir iets nuuts. In Markus 10 bring die ouers hulle kinders na Jesus toe. Nie vir genesing of onderwys nie, maar om aangeraak te word. Maar die dissipels keer hulle. Hierop reageer Jesus heftig. ‘Laat die kinders na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle.’ In hierdie begrip word die evangelie saamgevat. God se koninkryk is ‘n lewe in die nabyheid van God.

Kinders van die koninkryk

Jesus gebruik hierdie geleentheid om geestelike onderwys te gee. Dit gaan hier oor hulle wat die karakter van ‘n kind het. Dit word onder andere hier aan geken.
(1) Ontvanklikheid – kinders ontvang dankbaar en verwonderd wat vir hulle gegee word.
(2) Onbesorgdheid – kinders weet dat daar vir hulle gesorg word, ongeag die omstandighede.
(3) Onvoorwaardelikheid – kinders stel geen voorwaardes nie en het nie die gevoel dat hulle aan sekere voorwaardes moet voldoen om geliefd te voel nie.
(4) Onbevooroordeelheid –
kinders kan onbevange na ander mense kyk.
(5) Onderwysbaarheid –
kinders is ontsettend leergierig en honger om meer te leer.
(6) Onderdanigheid – kinders besef iemand anders is in beheer en hulle is ten volle afhanklik.

Hoe jy kind word

Jy is geestelik volwasse na die mate waarin jy weer kind word. Hoe gebeur dit? Deur die wedergeboorte (Johannes 3:3-5) en deur bekering en verandering (Mattheus 18:3). Om ‘n kind te word is ‘n diep geestelike proses. Dit word vir ons gegee vanuit die hemel. Dit gebeur net uit genade deur die werk van die Heilige Gees. Kind-wees is ‘n vrug van die wedergeboorte en ‘n gevolg van die daaglikse bekering en verandering.

Gesprekspunte

  1. Wat beteken dit ‘om die koninkryk van God soos ‘n kind te ontvang’?
  2. Hoe kan jy prakties as kind van die Here op die aarde leef? Wat behels dit vir die omstandighede waarin jy jouself bevind?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com