Posted by Admin

Genesis 1:6-8
Job 37:14-24

‘Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het.’
(NGB Artikel 12)

GOD HET GESÊ: LAAT DAAR ‘N UITSPANSEL WEES (2)  

Op die tweede dag het die Here die uitspansel gemaak. Uitspansel is ’n onbekende woord. Dit is nie ’n woord wat ons gereeld hoor of gebruik nie. Vir ons is dit makliker om die uitspansel te verstaan as die atmosfeer. Die laag rondom die aarde. Dit gedeelte wat tussen die waters aan die onderkant, die see, damme en riviere is, en aan die bokant die wolke is. Op die tweede dag gaan die Here verder met sy skeppingswerk. Die skepping is na die eerste dag nie afgerond nie. Die mens kan nie van lig alleen lewe nie, die mens kan nie oorleef op ’n groot watermassa nie. Op die tweede dag maak die Here skeiding tussen die waters. Dit sodat die aarde bewoonbaar word vir ons as mense.

Vir die asem van die mens

Die uitspansel is dus die atmosfeer. God weet presies wat nodig is vir die mens. Hy weet watter klimaat daar moet wees, sodat die plante kan groei, sodat die diere en die mens suurstof het om asem mee te haal. In die Bybel word hierdie feit ’n paar maal genoem. In Job 37 hoor ons die woorde wat aan Job gesê word: ‘Luister hierna, o Job! Staan stil en gee ag op die wonders van God. Begryp u hoe God hulle bevel gee en die lig van sy wolk laat flikker? Begryp u iets van die gesweef van die wolke, van die wonders van die volmaakte kennis?

Vir die onderhoud van die mens

Deur die uitspansel onderhou God die mens. Buiten dat ons asem nodig het om te lewe, het ons ook die regte hoeveelhede water nodig. God onderhou ons deur op die regte tye en plekke, die regte hoeveelheid water te gee. Op die tweede dag besef ons dat God in beheer is van die waters. As Hy die sluise van die hemel oopmaak dan reën dit, maar maak Hy dit toe, dan kom daar droogte.

Vir die dienswerk van die mens

Ons staan in die diens van die Here. Die Here gee vir ons water, Hy gee vir ons reën, Hy gee vir ons lug om in te asem. Hy voorsien vir ons mildelik. Ons kan lewe. En Hy gee dit vir ons sodat ons tot eer van Hom kan leef.

Gesprekspunte

  1. Watter troos ontvang jy daarin om te weet dat die Here altyd in beheer is?
  2. Wat is vir jou opvallend van dit wat die Here op die tweede dag geskep het?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com