Posted by Admin

Lees: Job 37:14-24 & Genesis 1:6-8

Teks: Genesis 1:6

Sing: Ps. 147-1:1,2; Ps. 147-1:3; Ps. 104-1:1,20,21; Ps. 19-1:1,2,3;

  • Vir die asem van die mens
  • Vir die onderhoud van die mens
  • Vir die dienswerk van die mens