Posted by Admin

Galasiërs 1:6-24  & 4:20-31, HK Sondag 7

’15 Toe God dit egter goedgevind het – Hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het – 16 om sy Seun aan my te openbaar, sodat ek Hom aan die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie. 17 Ook het ek nie na Jerusalem opgegaan na hulle wat vóór my apostels was nie, maar ek het wel na Arabië gegaan, en toe weer na Damaskus teruggekeer.

DIE VERKONDIGING VAN DIE EVANGELIE IN ARABIE

Wat moet ‘n christen alles glo? Dit verkondig Paulus tydens sy eerste sendingsreis aan die inwoners van Arabië. Na sy bekering was Paulus vir ’n tyd lank in Damaskus en Jerusalem. Daar het hy die evangelie verkondig. Vir die Jode, vir die Grieke, vir almal wat in die stede was. Sy verandering was vir die Joodse Raad en die Fariseërs onaanvaarbaar. Daarom het hulle hom vervolg. Hulle het probeer om hom dood te maak. Paulus vlug. Vir drie jaar is hy in Arabië. Hy begin by die kinders van Ismael. Hulle moet hoor dat Jesus Christus, die Seun van God die verbond vervul het.

Die slawekinders van Ismael

Paulus gaan verkondig die evangelie in die land van die Arabiere. Hierheen stuur die Here hom met sy eerste sendingsreis. Dit maak die Here aan Hom duidelik (Gal. 1:17). Paulus gaan nie waar hy wil nie, hy gaan waar die Here hom stuur. Aan hierdie heidene moet die evangelie van redding vertel word. Daarom begin hy by die kinders van Ismael. Die halfbroer volk van Israel. Albei stam voort uit Abraham. Hulle moet hoor dat die ou verbond vervul is. Daar is ’n nuwe verbond.

Die vryburgers van God

Jesus Christus het die ou verbond vervul. Niemand hoef meer slawe van die wet te wees nie. Nou word alle volke opgeroep tot geloof in Jesus Christus, om te deel in die genadeverbond. Vandag is dit nog steeds aktueel. Die Jode en die Islamiete (Moslems) leef nog steeds onder die ou verbond. Hulle erken nie Christus as die Verlosser en Seun van God nie. Die evangelie van vryheid moet met krag aan hulle verkondig word. Aan die belofte van hierdie evangelie hou ons vas.

Gesprekspunte

  1. Wat is die kern van die belofte van die evangelie vir jou?
  2. Hoe ervaar jy dit om vry in die Here te wees?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com