Posted by Admin

2 Korinthiërs 7:2-16
HK Sondag 33

‘Want die droefheid, volgens die wil van God, bewerk inkeer, wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie…’

GEEN GELOOF SONDER BEKERING

’n Geloof sonder goeie werke is nie ’n ware geloof nie. ’n Geloof sonder bekering is ook nie ’n ware geloof nie. Sonder bekering is daar nie verandering in jou lewe nie. Die evangelie gaan juis oor verandering. Voortdurend moet daar verander word. Teruggedraai word na Christus toe. Daar moet nie net gepraat, gedink en gepeins word nie. ‘n Christen moet ook keuses maak, en reg maak waar jy dinge verkeerd doen. Nie net saamstem met wat ander mense sê en doen nie. Maar ook besluite in jou eie lewe maak, en jou eie gedrag en houding verander. Dit is waaroor bekering gaan. Deur die loop van ons lewens is dit deurlopend nodig. Elke dag weer. Die dag van jou wedergeboorte is nie die eindpunt, van die stryd teen die sonde nie. Op die dag hou jy nie op met sonde doen nie. Die stryd gaan voort.

Die noodsaak van bekering

Bekeer is ’n woord wat op baie plekke in die Bybel voorkom. Die kern van die woord is omkeer. Daar waar iemand op die verkeerde pad is, moet hy omkeer om weer op die regte pad te kom. Daar moet van die pad van die goddelose teruggekeer word na die weg van God toe. Nie slegte gedagtes in jou kop dink nie, maar goeies. Vir elke Christen is dit noodsaaklik. Die sonde is werklikheid in elkeen se lewe. Daarvan moet bekeer word.

Die diepgang van bekering

Wat behels bekering in jou daaglikse praktyk? Hoe sien jy dit in jou eie lewe raak? Die kategismus beskryf die diepgang van bekering. Dit word genoem die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe. Die Here eis ware bekering. Dit beteken dat jy regtig berou het oor die sonde in jou lewe. Dat jy besef dat jy God vertoorn deur jou verkeerde optrede. Die ou mens in ons, wat die sonde aankleef moet daarom telkens meer afsterf. Die sonde moet deur ons gehaat word en ons moet daarvan wegvlug.

Die effek van bekering

Deur die genade van die Here mag daar in ons ’n nuwe mens leef. Deur te breek met die sonde is daar in jou hartlike vreugde. ’n Lus om volgens die wil van God te leef. Om deur die ware geloof te volhard in die goeie werke. Daar is werklik geen geloof sonder bekering.

Gesprekspunte

  1. Hoe stry jy doelbewus in jou lewe teen die sonde? Het jy al radikaal van iets bekeer?
  2. Wat is die effek van die sonde op jou persoonlike geloofsgroei?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com