Posted by Admin

Lees Daniël 5                             Teks: vers 22

Wie God opreg bely, geniet sy beskerming wanneer Hy tel, weeg en verdeel.

Ernstige bedreigings openbaar ontrouheid

Koning Belsasar leef onder ‘n ernstige bedreiging. Sy pa, Nabonidus, die eintlike koning van Babilonië wat reeds vir jare buite die stad Babel geleef het, is verslaan en die Perse is al vir maande buite Babel met die doel om die stad tot ‘n val te bring. Belsasar hou egter ‘n reuse fees en maak daarmee duidelik dat daar geen rede vir vrees is nie. Die stad Babel is immers nie inneembaar nie. Die buitemure van die stad was 27 km lank, 7m dik en 28m hoog met torings van amper 30m. Daar was in die stad genoeg kos vir 20 jaar en die Eufraatrivier wat deur die stad vloei, sou die water voorsien. Om sy gerusstelling te bevestig, gee hy opdrag dat bekers wat destyds uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, gebring word en vereer hy daarmee die gode.

Belsasar se optrede is vreemd.  Hy het van sy jeug af oor besondere kennis beskik (vgl. v. 22). Hy weet wat dekades gelede met sy oupa, koning Nebukadnesar, gebeur het – hoe die Allerhoogste Nebukadnesar verneder het toe hy homself verhef het (vgl. 4:32-33) en hoe Nebukadnesar God bely het toe hy weer herstel is (vgl. 4:34-3). Met dit wat Belsasar gesien en gehoor het, het hy egter nooit erns gemaak nie.  Die kennis van die ware God en God se omgang met mense, het by hom verbygegaan. In hierdie oomblik van groot bedreiging is die saakmakende kennis vir hom van geen betekenis nie. Ernstige bedreiging ontmasker hulle wat ontrou is in hulle verering van die Allerhoogste.

Wie die Allerhoogste getrou vereer, lééf onder beskerming.

Koning Belsasar het iemand in sy ryk wat byna dieselfde naam dra as hy, naamlik Beltsasar (Daniël). Hy is ook nie meer die middeljarige man wat vir Nebukadnesar die droom uitgelê het nie.  Hy is nou bejaard – ouer as 80. Hy het die paleisrevolusies gesien plaasvind ná Nebukadnesar se dood en hoe Nabonidus later aan bewind gekom het en vir Belsasar aangestel het om in Babel te regeer.  Steeds was hy, Daniël, in die vreemde land en in diens van afgodedienaars. Die bedreiging van die Perse waaronder Belsasar verkeer het, was ook die bedreiging waaronder Daniël verkeer het. Wanneer Belsasar vir Daniël laat inroep, is die een saak wat voorop staan: Daniël se verhouding met God.  Uit die heidene se perspektief word dit beskryf as: iemand “in wie die gees van die heilige gode woon” (vgl. v. 11 en 14).

Daniël het die kennis van die ware God en die verhouding met Hom nie agterweë gelaat nie. Tydens al die skommelinge in die geledere van sy heersers, het hy onder die beskerming van die Allerhoogste geleef. En nou, in die oomblik van groot bedreiging, word hy nie soos Belsasar (vgl. v. 6 en 9) deur vrees vir die koning se reaksie en deur vrees vir die Perse geskud nie.  Wie die Allerhoogste vereer, lééf onder beskerming.

Die getroues ontvang ook beskerming as die Allerhoogste tel, weeg en verdeel.

“Getel, getel, geweeg, verdeel” is teen die gepleisterde muur vir Belsasar aangekondig. God maak ‘n einde aan sy regering (getel). Belsasar is te lig bevind (geweeg).  God verdeel sy ryk tussen nuwe heersers. Daardie nag word die oninneembare stad ingeneem (12 Oktober 539 vC!).  Die Perse het die Eufraatrivier van koers laat verander en die soldate kon in die bedding van die rivier wat deur die stad vloei, die stad binneval. Toe die Allerhoogste tel, weeg en verdeel, sterf die ontroue in God se oordeel. Maar wie sal staande bly as die Allerhoogste tel, weeg en verdeel? Die getroues sal staande bly. Nie in eie verdienste nie. Alleen omdat die Een wat staande sou kon bly, op grond van ons oortredinge getel, geweeg en te lig bevind is, sal ons wat Hom as Verlosser het, in die grootste bedreiging, die bedreiging van die Allerhoogste se oordeel, staande bly.

Liturgie vir die oggend

Votum

Seën

Sing: Ps. 124:1, 4

Belydenis

Wet

Sing: Ps. 149:1, 2

Gebed

Skriflesing: Lees Daniël 5

Belydenisaflegging (Chantelle Weerheim)

Sing: Ps. 20:4, 5

Teks: Lees Daniël 5:22

Woordverkondiging

Gebed

Sing: Ps. 40:3,5

Seën