Posted by Admin

Skriflesing: Efesiërs 1:1-23        Teks: vers 18-19 Sing: Ps. 104:1, 19, 20; Ps. 81:1, 11, 12; Ps. 4:2, 4.

Mag die Gees jou laat sien hoe dwaas dit is om armsalig te leef, gelowige.

In Christus het God ons met die heerlikste seëninge geseën (vgl. Ef. 1:3).  Tog leef ons as gevolg van baie oorsake dikwels uiters armsalig. Die Heilige Gees is die Een wat die oë “van ons hart” moet open dat ons sal sien en “weet” van die oorvloedige rykdom waarmee God ons oorlaai het (vgl. v. 18a).  Laat ons daarom met erns bid dat die Gees met sy verligtende werking ons oë sal open. As Hy ons oë open, sal ons “weet” van (i) roeping en hoop, (ii) ons erfporsie en (iii) uitnemende groot krag in ons.

Deur God se roeping is daar hoop.

Wanneer die Gees my oë open, besef ek eerstens dat God my geroep het.  Uit Efesiërs 1:3-14 is dit duidelik waarna Paulus met “roeping” verwys.  Roeping gaan hier oor die totale verlossingswerk wat God in Christus en die Heilige Gees bewerk het. God het dié mense oor wie Hy Hom ontferm het, uitverkies, hulle deur sy Seun verlos, hulle tot geloof gebring en hulle met die Heilige Gees beseël. Hulle is geroep en God het gesorg dat hulle in geloof op daardie roeping antwoord.  Wanneer ons oë geopen is om ons roeping te besef, is die gevolg dat ons “hoop” het.  Wie deur God geroep is, het ’n sekere verwagting. Geroepe mense mag verwag dat God op ’n sekere manier teenoor hulle sal optree, naamlik in liefde en trou.  Geroepe mense mag sekere resultate verwag as hulle gehoorsaam aan God optree, naamlik dat God dié seën op hulle arbeid sal gee wat Hy beloof het. Sien met die lig van die Gees hierdie hoop, geroepene, sodat jy nie armsalig leef nie.

Deur God se erfdeel is daar vir ons ’n heerlike erfporsie.

In die bedeling waarin ons tans leef, staan die onvolmaakte op elke terrein van die lewe dikwels nog vir ons sterk op die voorgrond.  Dit kan maklik veroorsaak dat die gelowige op ’n miserabele manier met sy/haar lewe voortploeter. Deur die verligting van die Gees kan die gelowiges egter die oorweldigende heerlikheid van hulle erfenis sien. Hierdie erfenis, waarvan ons reeds die eerste deposito ontvang het (die Heilige Gees), is nie so verganklik soos alles wat ons in hierdie lewe ken nie. 

Bid dat die Heilige Gees jou oë sal open dat jy die heerlikheid van hierdie erfenis sal sien, veral wanneer die onvolmaakte aan hierdie kant van die graf dreig om jou moed te laat verloor, gelowige.

Deur God se uitnemende groot krag, kry die ware lewe in ons lewe gestalte!

Gelowiges wat deur die werking van die Gees die hoop van hulle roeping sien en ook die heerlikheid van hulle erfenis, moet ook nog iets anders sien.  Die Gees moet hulle ook die uitnemende groot krag waarmee God in hulle werk, laat sien. “Ek is so swak en struikel so maklik” kla ons dikwels. Mag die Gees ons oë open dat ons kan sien dat God met dieselfde krag in ons werk waarmee Hy Jesus Christus uit die dood laat opstaan het en Hom as Oorwinnaar verhoog het.  Deur hierdie krag kan ons met hoop ons roeping uitvoer terwyl ons met gespanne verwagting uitsien na die tyd wanneer ons ons volle erfenis sal ontvang.

Liturgie vir Sondagaand

Votum

Seën

Sing Ps. 104:1, 19, 20 (lof)

Sing Ps. 81:1, 11, 12 (verootmoediging)

Gebed

Lees: Efesiërs 1:1-23

Teks: vers 18-19

Woordverkondiging

Gebed

Sing Ps. 4:2, 4

Seën