Posted by Admin

Jeremia 18:1-12

‘Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel!’

IN DIE HANDE VAN DIE POTTEBAKKER

Die woord van die Here het tot sy profeet Jeremia gekom. Dit hoor ons meer gereeld in die Ou Testament. Die Here spreek deur ’n sekere persoon tot sy volk. ‘Jeremia, maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. Daar sal Ek jou my stem laat hoor.’ In hierdie tyd het Jeremia in Jerusalem gewoon. Jerusalem was op ’n berg gebou, op die Sionsberg. Hy moes afdaal – uit die stad om by die werkplek van die pottebakkers te kom. Jeremia moes die huis van die pottebakker binnegaan. Daarbinne sal hy die Woord van die Here hoor. God praat hier dan in die vorm van ’n beeld. Dit klink amper soos een van die gelykenisse wat Jesus vertel het. In hierdie beeld stel Hy Homself voor as ’n Pottebakker. Hy die Pottebakker en ons die klei. ‘Kyk soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand.’

Die visie van die Pottebakker

Jeremia het gesien hoe die pottebakker te werk gaan. Hoe hy voorwerpe vorm. Hierdie manier van vorm sluit aan by hoe God geskep het aan die begin. By die skepping het God vorm aan dinge gegee. Hy het die hele wêreld geformeer. Uit niks het Hy ’n fantasties deurdagte wêreld ontwerp. As kroon daarvan die mens. Elkeen van ons is op ’n unieke manier deur God geformeer. Nie net dié van ons wat hier sit nie, maar elke persoon op aarde. God het ons na sy beeld geskep. Deur die sondeval is die beeld gebreek. Die Pottebakker wil die beeld herstel. Dit deur sy Seun Jesus Christus. Oor Hom word hier geprofeteer.       

Die proses hoe die Pottebakker vorm

In Romeine 9:20-21 hoor ons meer oor hoe God as Pottebakker vorm: ‘Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?’ Die Here breek ons eie wille af. Deur die Gees leef daar in ons ‘n nuwe mens wat in diens van God staan.

Die doel van die Pottebakker

Die Here wil dat ons as sy uitverkore kinders, saam met Hom in volmaaktheid in ewigheid lewe. God se doel is baie konkreet. Hy wil ’n sierlike voorwerp maak. Iets wat suiwer en rein is. Wat mooi van aansien is. Soos wat die pottebakker ook wil. Hy wil dat ons weer is wat ons bestemd was om te wees. Hy wil dat ons as sy uitverkore kinders, saam met Hom in volmaaktheid in ewigheid lewe.

Gesprekspunte

  1. Hoe ervaar jy in jou lewe dat God jou vorm?
  2. Wat is die doel van jou lewe hier op die aarde? Hoe sal jy dit aan die hand van hierdie gedeeltes beantwoord?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com