Posted by Admin

Handelinge 4:32-37
1 Konings 21

‘Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit.’

Ekonoom in die Koninkryk van Christus

Ons sit in die middel van ‘n ramp. Vir al langer as ‘n jaar. Die korona krisis het impak op ons daaglikse lewens. Die wêreld spartel. Die nood op baie plekke is groot. Wat gebeur nou in hierdie tyd? Soos wat al baie in die verlede gebeur het. In onseker tye word die rykes ryker en die armes armer. Dit bring ons vanoggend by 1 Konings 21 en Handelinge 4. In hierdie gedeeltes word hierdie onderdele aangespreek. Hoe ons met ons besittings en eiendomme omgaan. Deur die Gees staan ons diens van die Koninkryk van Christus. En as koninkryksburger weet jy dat jy op die land van die Koning besig is. Die Here het ons aangestel as ekonome op hierdie wêreld. Ekonoom is ‘n Griekse woord wat beteken bewaarder van die huis.

God se land  

‘Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie…’ God het die aarde vir die mens gegee om te bewerk en te bewoon. Ons regte en pligte het Hy vir ons gegee in sy Woord. Die Bybel is die dokument waarin Hy sy eiendomsreg en alle voorwaardes in vasgelê het. Dit is die beginpunt as dit oor fisiese middele gaan. Dit is God sin wat Hy aan my toevertrou. Dit besef die menigte in Jerusalem – ‘en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie.’

God gee genoeg

Van nature wil die sondige mens op ‘n onregmatige manier meer. Dit sien ons by Koning Agab. Dit kom baie ooreen met wat vandag hier gebeur. Eers dink hy ‘n plan uit om Nabot se plaas te kry. Dit is onteiening met vergoeding. As dit nie werk nie dan vat Isebel dit met mag, sonder vergoeding. Agab is nie tevrede met wat die Here gee nie. Sy hebsug lei tot plaasmoord en grondonteiening. As ekonoom in die Koninkryk van Christus leef ons met die beginsel van genoeg. Die Here gee in oorvloed en Hy roep ons tot dankbaarheid.

Deel uit         

Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring en aan die voete van die apostels neergelê het. En aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het.  

Gesprekspunte

  1. Hoe verander jou verhouding met die Here hoe jy omgaan met fisiese persoonlike middele?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.comPreekskets (23 Mei 2021 -9:30vm)