Posted by Admin

Genesis 9:18-29
1 Petrus 5:1-11
HK Sondag 39

‘Net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want – God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.’

Die Here plaas ons in verhoudings met mekaar

Gesag is deur die loop van die eeue heen ’n probleem. Die mens wat in sonde geval het, hou nie daarvan nie. Om gesag te hê, beteken dat jy iemand anders se wil volg, en nie jou eie nie. Maar – die sondige mens is eiewillig. Hy wil homself dien. Hy wil na homself luister. Hierdie saak spreek die vyfde gebod aan. Dit klink asof hierdie gebod net vir kinders bedoel is. Kinders – eer jou vader en jou moeder. Maar dit gaan baie verder, want ons is almal kinders. ‘Eer jou vader en jou moeder’ Selfs die grootste en belangrikste mense word aangespreek op hulle kindwees. Selfs die magtigste mense in die wêreld het ’n vader en ’n moeder. Elkeen leef onder die gesag wat die Here stel. Niemand kan homself daarbo verhef nie. Niemand word hierby uitgesluit nie. Die Here plaas ons in ’n orde van eer.

Ons aanvaar dit van God

Die Here het ons geskep in die konteks van gesinne en families, rasse en volke. Hierin het ons nie ’n keuse nie. Jy kan nie jou ouers kies nie. Die Here het hulle vir jou gegee. Die Here het jou vir hulle gegee. In hierdie verhoudings beveel die Here ons dat ons mekaar moet eer. Dit beteken ons eer God in ons onderlinge verhoudings. Hierdie woordjie eer is belangrik. Die vyfde gebod sê nie: Hou van jou ouers,  of vertrou jou ouers nie.  Dit sê nie bewonder jou ouers nie. Selfs nie gehoorsaam jou ouers nie. Die gebod sê eer jou ouers. Nou hoekom word juis dié woord gebruik?

Ons vul dit deur Christus

Ons is swak mense met baie gebreke. Dit is baie duidelik in ons verhoudings. So vinnig word dit gebreek, word daar skade aan gedoen. Die duiwel wil met graagte ons uitmekaar ruk. Daarom is dit noodsaaklik dat Christus die fondament is vir ons verhoudings.

Ons rig dit op die Gees

In 1 Petrus 5 praat die apostel van die verhouding tussen ou en jong mense. Hy vermaan ons om nederig te wees in ons verhoudings. Ons moet mekaar respekteer en eer. Mekaar opbou in die geloof. Die plek waar die Here jou plaas, daar roep Hy jou ook om jou geloof uit te leef. Daarvoor het ons die leiding van die Heilige Gees nodig.

Gesprekspunte

  1. Wat beteken hierdie gebod vir die verhouding waarin jy met ander mense staan?
  2. Hoe dink jy behoort hierdie gebod vandag uitgeleef word?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com

Ps. 40:1,4
Ps. 127:1,3
Ps. 128:1,4
Ps. 107:1,4,10