Posted by Admin

Dr Douw Breed sal die diens waarneem.

As gevolg van die beperkings daar gestel as gevolg van Covid 19 regulasies kan niemand wat nie uitgenooi is nie die diens bywoon nie.

Ons bid Elmarie, haar gesin en familie die troos toe wat die Here alleen kan gee.