Posted by Admin

Skriflesing: Eksodus 5:1-6:12
Teks: Eksodus 5:2 en 6:5-6
Sing: Sb 7-1:1, 2; Ps. 43:3, 4; Ps. 16:1, 3; Ps. 124:3, 5;

  • Moenie meer en meer word soos die wêreld jou sien nie.
  • Word meer en meer wie God jou in Christus gemaak het