Posted by Admin

Skaamteloos in gebed na God en seker dat Hy ag gee

Skaamteloos.

In Jesus se gelykenis volgens Lukas 11 is daar drie hooffigure: die reisiger-vriend wat laat in die nag gearriveer het; die gasheer by wie die reisiger-vriend aangekom het en die slaper-vriend wat moes opstaan om brode te voorsien. Die gasheer weet dat hy vir sy reisiger-vriend wat so laat in die nag onverwags arriveer het, iets moet gee om te eet. Hy het egter geen kos om te gee nie. Eerder as om sy vriend honger bed toe te stuur, gaan vra hy vir ‘n ander vriend brood om vir die reisiger-vriend te gee.

Jesus beklemtoon in die gelykenis wat die gasheer sy slaper-vriend aandoen deur hom in die middel van die nag wakker te maak. Die vriend bly duidelik in ‘n een-vertrek huisie en almal in die huis, in besonder die kinders, sal wakker wees teen die tyd dat die deur met sy grendels oopgemaak is. Tog, vertel Jesus, sal die slaper-vriend nie die gasheer wegstuur nie. Die rede hoekom hy hom nie wegstuur nie, is die skerppunt van die gelykenis. Jesus sê dat die slaper-vriend die gasheer help, nie soseer omdat hy sy vriend is nie, maar vanweë die gasheer se “skaamteloosheid.” Wat tot die slaper-vriend spreek, is die feit dat die gasheer hulle verhouding so sterk ag, dat hy hom onbeskaamd in die middel van die nag wakker maak.

Met hierdie gelykenis is Jesus besig om vir sy volgelinge van gebed te leer (vgl. 11:1). Jesus leer met die gelykenis dat gelowiges in ‘n sekere sin “skaamteloos” in die gebed na God moet gaan. Ek het as sondaar geen reg om met my sake na God te gaan nie.  Tog kom ek, sonder enige verdienste aan my kant, skaamteloos voor God. Ek kom vrymoedig op grond van die toegang wat my Verlosser, Jesus Christus, vir my bewerk het. Gelowige, kom jy so, diep onder die besef dat jy eintlik om middernag aanklop, met vrymoedigheid voor God?

Seker

In die gelykenis gee die slaper-vriend aan die gasheer wat hy gevra het. Die skaamtelose optrede van sy vriend om hom in die middel van die nag wakker te maak, laat hom besef dat dit wat sy vriend vra, vir die vriend uiters belangrik is. Dit is egter ook vir die slaper-vriend belangrik. Sy vriend se saak, die gasheer se gasvryheid, word ook sy saak. Hy staan op en gee aan sy vriend alles wat hy gevra het.

Ons Here leer hiermee vir ons hoe God ons “skaamtelose” gebed ontvang. Is dit wat vir my so groot saak is, nie in die oë van die grote God ‘n nietigheid nie? Sal Hy Hom steur aan dit wat ek vra? In die gelykenis maak Jesus duidelik dat die saak wat ek voor God bring, nie maar net my saak bly nie. Vanweë my status, ‘n radikaal hoër status as “vriend”, ‘n kind-van-God-status, ‘n status wat Jesus Christus vir my verwerf het, word my saak wat ek “skaamteloos” voor God bring, ook God se saak. God sál ag gee op my “skaamtelose” gebede.

Dit is belangrik om daarop te let dat die gasheer ter wille van iemand anders skaamteloos sy slaper-vriend wakker maak. Daar is beslis geen selfsug in sy skaamtelose optrede nie. Jakobus (Jak.4:3) waarsku duidelik dat mense wat met selfsugtige begeertes na God gaan, niks sal ontvang nie. Ons mag en moet

skaamteloos na God gaan, maar skaamteloos beteken beslis nie selfsugtig nie.