Posted by Admin

Lees: Romeine 8:1-17 & Dordtse Leerreëls 5:10 Teksverse: 16-17 Sing: Ps. 45-1:1,2,16; Sb. 8-1:1,2; Sb. 10-1:1,2,3,4; Ps. 72-1:1,11.

‘Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename – erfgename van God en mede-erfgename met Christus mits ons inderdaad saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.’

HOE VOL IS DIE KERK?

Hoe vol is die kerk? Die eerste waaraan jy dink as jy so vraag hoor, is hoeveel mense is daar in die kerk. Natuurlik is dit is nie wat met die vraag bedoel word nie. Wat ek hiermee bedoel is: Hoe vol is die kerk van die Heilige Gees? Hoe vol is die kerk van die verkondiging van die Woord? Hoe vol is ons as kerk van die Here? Is ons ‘n Gees vervulde gemeente? Hierdie vrae sluit aan by dit wat ons in die belydenis gelees het. Die paragraaf is onderdeel van die volharding van die heiliges. As jy uitverkore en weergebore is, dan is dit onomkeerbaar. Dit kan nie verander nie. Die onverganklike saad van die Here is in jou. En tog is daar so gereeld gelowiges wat twyfel. In ons belydenis erken ons ook die realiteit van hierdie lewe.  Binne hierdie konteks luister ons vandag na die Woord van die Here. Want selfs as die twyfel kom, gee God uitkoms. Dit doen Hy deur sy Gees en Woord. Daardeur lei Hy ons terug na sy beloftes toe. Hierdie troos ontvang ons in die kerk. Die werkplek van die Gees. Die sekerheid en troos word in die kerk bevestig.

Die kerk van die Gees

Binne die konteks van die kerk bewerk die Here sekerheid in die harte van sy gelowige kinders. Dit doen Hy deur sy Gees en Woord. Deur die Woord word die beloftes van God tot ons troos geopenbaar. Die Heilige Gees getuig in ons dat dit so is. Hy werk sekerheid in ons harte dat ons kinders en erfgename van die Here is.

Die werk van die Gees

Die sekerheid spruit ook voort uit die ernstige en heilige strewe na ‘n goeie gewete en goeie werke. Hier gaan dit oor die vrugte van die Gees wat opbloei vanuit ‘n lewende geloof. Die Here werk sekerheid in ons harte daardeur dat ons, deur sy genade, in staat is om in dankbaarheid voor Hom te leef.

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com