Posted by Admin

Lees: Lukas 19:1-10

Belydenis: Dordtse Leerreels 5:12

Teks: Lukas 19:8

Sing: Ps. 121-1:1,4; Ps. 119-1:1; Ps. 119-1:11; Sb 5-4:1,2,5,6;

  • Die gevaar van sorgloosheid
  • Die wortels van die vrug
  • Die prikkel tot dankbaarheid