Posted by Admin

Openbaring 2:8-11  Mattheus 16:13-28

‘Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk.’

Die rykdom van die gemeente in Smirna

Sou jy ‘n lid wou wees van die gemeente in Smirna? ‘n Gemeente waarvan Christus nie een slegte woord sê nie. ‘n Gemeente waarin jy jou geloof goed kan uitleef. Hoe heerlik moet dit nie wees om deel van so ‘n kerk te wees nie? En tog het die mense in dié gemeente ‘n swaar lewe gely. Konstant lewe hulle onder enorme druk. Broeders en suster word gespot en gelaster deur die ander mense in die stad. Sommige gemeente lede word toegesluit in die tronk. Party word gemartel. Ander op brandstapels vermoor. Sou ek lid wou wees van die gemeente van Smirna? ‘n Gemeente waar jy amper alles moet opoffer. Selfs jou lewe is nie veilig in so ‘n stad nie. Uit die brief van Jesus Christus aan die gemeente is daar vir ons baie om te leer. Ons situasie verskil baie van die van ons medegelowiges in Smirna. Maar ons aanbid dieselfde Here, en die rykdom waaroor hulle besit, dit ontvang ons ook van die Here af.

Ek ken jou armoede

Die gemeente in Smirna was ’n arm gemeente gewees. Fisies het hulle min gehad. Materieel het dit sleg gegaan. Met arm wys Christus nie op arm van gees – soos wat ons in die bergpredikasie lees nie. Hy bedoel hier werklike fisiese armoede. Die gemeente in Smirna het liggaamlik swaar gekry. Deur die medeburgers in die stad is hulle vervolg op verskriklike maniere. Elke dag was ‘n stryd vir oorlewing. Finansieel het dit sleg gegaan. Omdat die kerk in Christus geglo het is hulle deur die samelewing verdruk. Daar is nie met hulle handel gedryf nie. Die gemeentelede moes baie opoffer vanuit hulle geloof. Dit laat jou dink aan jou eie geloof offers – ‘As iemand My wil navolg, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.’

Maar jy is ryk

oe word ‘n gemeente getroos wat in sulke moeilike omstandighede leef? Menslike troos is daar nie, slegs Goddelike troos is vir hulle genoeg. Christus troos sy gemeente in Smirna. Dit doen Hy met die woorde – ‘maar jy is ryk’. Die kontras is groot. Dit laat ons weer besef hoe groot die weldade van die Here is. Geloof en ewige lewe saam met die Here is groter as enige iets hier op die aarde. In Jesus Christus is ons skatryk.

GESPREKSPUNTE
1. In vers 10 word daar vertel dat daar baie lyding vir die gemeente wag. Hulle word aangespoor om in hulle geloof te volhard. Hoe volhard jy vandag in jou geloof? Wat offer jy op in jou lewe vanuit geloof?

2. Wat beteken hierdie rykdom wat jy van die Here ontvang vir jou?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com